<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=548425&amp;fmt=gif">

Stratiteqbloggen

close
12 december 2018
Sales | 3 minuter att läsa

Rapportera försäljningen till ledningen är enkelt - eller?

Ja, det är ju frågan. Är det verkligen enkelt för säljarna att rapport...

4 december 2018
Sales | 3 minuter att läsa

Cowboysäljaren är död - Leve säljteamet

Den ensamma, starka säljaren med maskingevärssvada är död. Han blev om...

29 november 2018
Sales | 3 minuter att läsa

Därför ska du inte köpa ett CRM-system

Det är vanligt att en investering i ett CRM-system baseras på felaktig...

27 november 2018
Sales | 4 minuter att läsa

Mina erfarenheter inom internationell försäljning

Behandla inte alla marknader lika. Var synlig och tillgänglig för dina...

20 november 2018
Sales | 2 minuter att läsa

Så får du tillförlitligt innehåll i din rapporteringsmall

Som global säljchef är det nödvändigt att ha insyn i försäljningen på ...

19 november 2018
Sales | 3 minuter att läsa

Smartare account management med fokuserade globala säljteam

Internkonkurrens, konflikter, missförstånd och spretigt kundbemötande....

14 november 2018
Sales | 3 minuter att läsa

Framgångsrik pipeline management för en global säljorganisation

Pipeline management blir ofta komplicerat i en global säljorganisation...

8 november 2018
Sales | 4 minuter att läsa

6 nya utmaningar för internationella säljorganisationer

Breda trender såsom ökad digitalisering och globalisering har gett upp...