<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=548425&amp;fmt=gif">

the blog.

Welcome to Stratiteq's blog. Here you will find worth reading articles written by our technology and strategy craftspeople. Competence, business focus and passion are the guiding principles in everything we do.

close
3 september 2020
Sales Marketing | 19 minutes to read

Manage your relations with digital events

Is event a way for you and your organization to care for and build you...

30 juni 2020
Sales Marketing | 5 minutes to read

Break the barrier between sales and marketing

For all businesses, marketing is important, more or less crucial. It i...

24 september 2019
Marketing | 3 minutes to read

Så avgör du om din Inbound Marketing-satsning har lyckats

Med rätt förväntningar kan du avgöra om er Inbound Marketing-satsning ...

5 september 2019
Marketing | 2 minutes to read

Öka konverteringsgraden med kvalificerade leads

För de allra flesta företag är huvudmålet med marknadsföringen att för...

31 juli 2019
Marketing | 2 minutes to read

Identifiera rätt KPI:er för dina Inbound Marketing-kampanjer

Från att ha varit svårt att mäta har digitaliseringen gjort marknadsfö...

9 juli 2019
Marketing | 3 minutes to read

Den manuella vägen fram till Marketing Automatiton

Även om du har de tekniska förutsättningarna på plats för att börja an...

24 juni 2019
Marketing | 2 minutes to read

Effektivare Inbound Marketing med Smarketing

Det har alltid behövts ett bra samarbete mellan marknads- och säljavde...

30 maj 2019
Marketing | 2 minutes to read

Inbound Marketing - konsten att inte berätta om sin produkt

Alla vi som jobbar med Inbound Marketing är väl medvetna om att kunden...