<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=548425&amp;fmt=gif">

Stratiteqs Blogg

close
Written by Fredrik Töörn
on 17 april 2019

Sitter ditt företag på ett system som behöver ny funktionalitet, ett ansiktslyft, eller kanske helt enkelt börjar växa ur den befintliga servern då datavolymen ökar? Då är det dags att göra en liten analys över vad en flytt till molnet skulle innebära!

board-game-boss-business-1040157 (kopia)

Att ändra saker kostar nästan alltid tid och pengar, men om ändringen gör att du kan förenkla din förvaltning och spara pengar – och att det dessutom öppnar upp för nya funktioner och möjligheter så är en initial investering något som lönar sig långsiktigt.

Vi har hjälpt några av våra kunder att jobba på ett mer agilt och modernt sätt. Denna förändring börjar med att alla inom organisationen först måste lära sig hur man jobbar i ett agilt mjukvaruprojekt – allt för att förstå hur detta påverkar hela organisationen och dess processer.

Från statisk till kontinuerlig planering med ett agilt arbetssätt

Att bryta ned utvecklingen av systemen i små delar som levereras efterhand påverkar inte bara de som jobbar med utveckling, utan även alla beställare och användare. Genom att arbeta agilt växer systemet sakta, och all funktionalitet finns inte på plats från början. Detta är en begränsning men också en möjlighet – du bygger på med den funktionalitet som är viktigast för stunden. 

Vill du under projektets gång ändra prioritet eller lägga till/ta bort funktionalitet tar man enkelt med det i den löpande planeringen .

Att gå från en statisk planering till en kontinuerlig planering ställer nya krav på ledning och systemägare. Det öppnar också upp möjligheten att reagera på marknadens eller användarnas krav och feedback mycket snabbare.

Molnet ger fler dynamiska möjligheter

På samma sätt innebär en flytt från fysiska servrar till en molnbaserad infrastruktur större möjligheter att jobba mer dynamiskt. I molnet hyr du bara den kapacitet ni behöver just nu – och efterhand kan du utöka, minska eller byta ut funktioner.

Att implementera en specifik funktion kostar mindre, och samtidigt behöver du inte binda upp pengar i en statisk kapacitet som ska leverera den. Istället är det enkelt att ändra sig och justera funktionen baserat på feedbacken från de första stegen i implementeringen.

När användarna ändrar sitt beteende är det lätt att skala ner delarna de inte använder för att spara pengar. Samtidigt kan man skala upp de funktioner som används mycket för att systemet ska fortsätta vara snabbt och responsivt.

Fokus på funktioner som underlättar för din unika verksamhet

Att bygga ett molnbaserat system ger dig också möjligheten att använda PaaS-funktioner (Platform as a Service) – kort och gott en uppsättning av funktioner/legobitar som underlättar byggandet av ditt system. Dessa funktioner underlättar användarhantering, interaktion med andra system, lagring av data och mycket annat. Här får du block som snabbar på och förenklar bygget, och låter dig fokusera på de funktioner som är unika för din verksamhet – istället för basfunktioner som är plattformen för ditt system.

Vi har hjälpt våra kunder med att först analysera hur de skulle kunna lyfta befintliga system och funktioner till molnet, hur det går att förenkla med hjälp av de legobitar som finns tillgängliga där, samt hur systemet ska kunna hållas ajour med de krav och önskemål som kontinuerligt uppdateras och förändras. Detta gör vi parallellt med att vi optimerar systemen och därmed reducerar kostnader för driften av dem.

Så hjälpte vi Securitas och Skånetrafiken 

För Securitas har vi ersatt en lokal kommunikationsplattform som fanns på ett flertal datacenter till en molnbaserad variant. Förutom att få ned driftskostnaden till 1/9 har det dessutom gjort det möjligt att både enklare och snabbare implementera nya funktioner och förbättringar.

För Skånetrafiken har vi byggt deras nya, molnbaserade biljettsystem. En kostnadsbesparing för den vanliga driften – men främst en agil platform där de kan bygga nya funktioner som underlättar resandet för deras kunder.

Börja med en analys av dina framtida möjligheter

Har ni ett system som behöver börja följa med i utvecklingen av hela er verksamhet och kraven från era kunder? Ett system som tagit skada av att vara inlåst i en källare, och istället skulle må bättre av att sakta och kontinuerligt utvecklas i takt med marknaden?

Då bör ni investera lite tid i att analysera vilka framtida möjligheter som kan uppstå genom att flytta detta system till molnet! Att vara mer proaktiv än reaktiv, att ta med systemen i den kontinuerliga verksamhetsutvecklingen och affärsarbete – att helt enkelt göra dessa till en levande och integrerad del av verksamheten.

Dagens allt mer digitala marknad sätter nya krav på alla företag – men det öppnar också upp nya möjligheter. Alla bolag blir mjukvarubolag där förmågan att göra skillnad digitalt är avgörande. Som en digital partner kan vi på Stratiteq hjälpa er ta de första stegen till att använda en agil process, platform och verktygslåda som ger er förmågan att göra skillnad.

I vår satsning Lift, Shift & Beyond kommer vi på Stratiteq att grotta ner oss djupare i möjligheter och utmaningar med att använda molnet. Vi ska försöka svara på hur kan man kan göra saker lättare, snabbare, bättre och billigare med ett långsiktigt fokus. Vi ses här på bloggen och i kommande webinar.

Stratiteq Lift Shift Beyond

I det här kundcaset får du läsa om Securitas behov kring sin mobila plattform, hur vi på Stratiteq utvecklade den, lyfte upp den till molnet och skapade en mer kostnadseffektiv, skalbar och – framför allt – en framtidssäkrare plattform.

Ladda hem kundcase
 
 

Related blog posts:

Software Development Business Innovation | 3 minutes to read

Climate Hackathon – a success story

Climate Hackathon was a great success, with a lot of amazing solutions built by hackathon participants. We believe these...

Insights & Analytics Software Development Business Innovation | 3 minutes to read

Edge computing with Azure Percept

We had an opportunity to be among the first in the world to try out Microsoft's new Azure Percept development kit as par...

Insights & Analytics Software Development Business Innovation | 3 minutes to read

Solving customer challenges - Stratiteq's Hackathon 2020

A hackathon is a design sprint-like event, in which developers and others involved in software development collaborate i...