<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=548425&amp;fmt=gif">

Stratiteqs Blogg

close
Av Stefan Hult
den 12 september 2019

I många branscher har affärerna blivit mer komplexa. Fler personer i organisationen behöver samverka för att ge bästa möjliga service till kunden. Man kan till och med säga att de som är bäst på att samarbeta är de som kommer att vinna flest affärer framöver. Det sista man behöver i det här läget är tekniska system som lägger hinder i vägen.

Stratiteq Collab 2

När vi kan samarbeta gränslöst med varandra – inte bara i det egna teamet utan mellan avdelningar, kontor och länder – blir det mycket lättare att förbättra kundens resa från start till mål. Från de första marknadsföringsinsatserna och genereringen av leads till säljbetarbetning, avslut och efterföljande service. Genom att utnyttja den gemensamma kraften från alla som på något sätt har kontakt med kunden kan vi tillsammans göra bättre affärer. Numera sträcker sig dessutom samarbetet många gånger utanför organisationens gränser när vi vill kunna samarbeta med våra partners och kunder.

Tekniska system ska inte vara ett hinder för samverkan

Som säljchef kan det vara en tuff uppgift att bygga upp en kultur som präglas av samverkan. Och då vill man inte ha system som gör det ännu svårare. Om kundinformation finns spridd i olika system och dina säljare, servicetekniker eller kundtjänstpersonal måste kliva in och ut ur systemen för att få tillgång till den information de behöver kommer samarbetet knappast att bli bättre. Än värre blir det om de inte ens kan nå informationen för att den är låst eller ingen vet var den finns.

Det blir också svårt att samverka kring en kund om man inte har ett gemensamt ställe där medarbetare från olika avdelningar tillsammans kan diskutera de frågor som rör kunden och hålla varandra uppdaterade om vad som händer i kundrelationen.

Samarbeta i gemensamma processer med Microsoft Dynamics 365

Som tur är har systemleverantörerna förstått att vi numera behöver kunna samverka gränslöst.   

Olika plattformar för marknadsföring, försäljning, kundservice och samarbete måste vara fullt integrerade så att vi kan arbeta ohindrat.

Med hjälp av molnbaserade plattformar, såsom Microsoft Dynamics 365, och bättre systemintegration är allt detta numera möjligt. Microsoft Dynamics 365 for Sales är Microsofts CRM-system som kan integreras sömlöst mot Dynamics 365 for Marketing, Dynamics 365 for Field Service och Dynamics 365 for Customer Service. Det innebär att du och dina medarbetare kan arbeta tillsammans i gemensamma processer genom hela kundresan och dela kunskap med varandra.

Guide Collaborative Sales

Sälj vet vad som har hänt tidigare i marknadsföringen mot kunden och vilka serviceärenden som ligger öppna, vilket är mycket värdefull information inför kundmötet. Marknad vet vilka säljaktiviteter som pågår så att de inte råkar dundra in med en marknadsföringskampanj mitt i säljarbetet. Och kundservice och servicetekniker har mer information om de kunder som de är i kontakt med och kan ge bättre hjälp.

Samarbeta kors och tvärs med Microsoft Teams

Med hjälp av Microsoft Teams, som är en del av Office 365 och som kan integreras med de andra plattformarna inom Dynamics 365, ökar möjligheterna till samarbete ytterligare. Teams gör det smidigt att samarbeta med alla i organisationen, inte bara kollegorna på den egna avdelningen. 

Via Microsoft Teams kan du skapa en gemensam samarbetsyta där ditt team kan dela dokument, kommentera, chatta, föra anteckningar, hålla video-samtal och även bjuda in kunder att delta i dialogen.

Antag till exempel att ditt företag utvecklar broschyrer åt kunder. Då kan du skapa en gemensam samarbetsyta för en kund där du bjuder in alla som kommer att jobba med kunden, till exempel dina grafiker, copywriters och fotografer och, om du vill, även kunden. Tillsammans kan ni sedan utveckla utkast till broschyrer, diskutera vilka foton som ska vara med, vilka typsnitt som ska användas och hålla möten. Eftersom Teams är integrerat med Microsofts övriga system för marknadsföring, försäljning och service så kommer all information om kunden att vara tillgänglig för alla som jobbar med kunden. På det här sättet kan ni kommunicera kors och tvärs – över avdelningsgränser, kontor och till och med tillsammans med kunden.

Ett stöd för att skapa en kultur av samverkan

Självklart uppstår inte samarbete automatiskt bara för att du investerar i nya system. I många säljorganisationer har säljare traditionellt varit solospelare. För en del kan det vara svårt att se syftet med att alla ska jobba i gemensamma processer. Och den transparens som de nya samarbetsverktygen ger kan kännas ovan. Som säljchef behöver du därför arbeta aktivt med att skapa en kultur där alla samarbetar och hjälper varandra. En smidig och gränslös systemlösning är ett bra stöd i det arbetet.

Ladda ner vår guide 7 steg för att lyckas med implementeringen av ett nytt samarbetsfokuserat CRM-system, för att läsa mer om hur ni kan nå större framgång i er organisation.

Ladda hem guide
 

Relaterade blogginlägg:

Sales Insights & Analytics Business Innovation Service | 3 minuter att läsa

Is your sales driven by data - or gut feeling?

This year has not been an ordinary year. We have seen world events that changed the daily work for many people. These ev...

Sales Marketing | 3 minuter att läsa

Manage your relations with digital events

Is event a way for you and your organization to care for and build your relationship with your customers and potential n...

Sales Service | 3 minuter att läsa

Five ways to invest in your service delivery

You might hear talk about “maximising your service delivery”, but what does it mean? Is maximising getting the most of e...