<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=548425&amp;fmt=gif">

Stratiteqs Blogg

close
Av Fredrik Swahn
den 5 juni 2019

Att få säljarna att använda gemensamma processer i ett smart CRM-system handlar till stor del om ledarskap och kulturfrågor. Det kan låta så självklart för oss som jobbar med försäljning att det knappt behöver nämnas, men det gäller också att CRM-systemet i sig är attraktivt och intuitivt att jobba med. Här går vi igenom ett antal tekniska funktioner och åtgärder som minimerar hindren för att använda CRM-systemet. 

Stratiteq_CRM

Starta enkelt och avskalat

Många CRM-system upplevs som krångliga att använda. Det beror ofta på att man i upphandlingen har varit alltför angelägen i kravspecen med att tillfredsställa alla intressenter och få ut maximalt med information ur systemet. Resultatet blir ett system som är svårt att använda, med många funktioner, steg och kontrollpunkter som användarna måste hantera.

Ju krångligare CRM-systemet upplevs, desto mer kommer viljan att använda det att sjunka.

Ett varmt råd är att du startar med en enkel säljprocess, som du kommer överens om med säljarna, och som avspeglas i CRM-systemet. När ni väl har kommit igång och sett att det fungerar så kan ni lägga till fler funktioner. Be systemleverantören att ta bort alla knappar och funktioner som inte kommer att användas till en början.

Se till att integrationen med övriga system fungerar

Tidigare har CRM-system inte varit integrerade med övriga system, såsom affärssystemet och dokumenthanteringssystemet, och medarbetarna har varit tvungna att gå in och ut ur olika system. En stor fördel med nya CRM-system är att integrationen brukar vara smidigare. Om du har upphandlat ett nytt CRM-system – se till att integrationen verkligen fungerar innan ni lanserar det nya CRM-systemet. 

Anpassa för arbete på ”fältet”

Många säljare är på språng en stor del av arbetsdagen. Mobilanpassning är därför ett måste i många branscher för att det ska bli enkelt att arbeta i CRM-systemet. Se till att få en fullskalig mobil lösning, så att dina säljare och servicetekniker kan göra samma saker på mobilen eller surfplattan som på datorn. Då kan de uppdatera information direkt på plats eller på väg hem från mötet, istället för att behöva vänta tills de kommer till arbetsplatsen. De kan också direkt få upp information från sina kollegor om deras interaktioner med kunden så att de alltid har den senaste informationen.

Guide Collaborative Sales

Utnyttja smarta verktyg för att enklare lägga in information

Idag finns det smarta verktyg som gör det lättare för dina säljare och servicetekniker att lägga in information i CRM-systemet.

Till exempel finns verktyg för röststyrning och röstanalys så att dina servicetekniker kan prata in sina ärenden i mobilen och få konverterat till text. Det finns också översättningsfunktioner så att det vid behov kan skapas en översättning till engelska.

På så sätt kan alla som arbetar med kunden vara insatta i ärendet. Beroende på vilken bransch du jobbar i kan den här typen av verktyg underlätta stort.

Koppla på verktyg för Business Intelligence

Många säljare är väldigt intresserade av nyckeltal och tycker att det är kul att följa upp försäljningen och få statistik på hur det går. Ett bra sätt att göra CRM-systemet attraktivt är därför att göra det lätt att ta fram rapporter och översikter. 

Idag finns det Business Intelligence-verktyg som kan byggas in i CRM-systemet och som kan ge en visuell överblick med hjälp av interaktiva staplar och diagram. Dessa verktyg innebär att vem som helst kan ta fram en grafisk presentation som visar säljläget just nu, i realtid. Den här möjligheten att få visuella presentationer och sammanställningar av data uppskattas av alla som gillar att borra ner sig i siffrorna.

Ta hjälp av AI

Artificiell intelligens, AI, handlar om att ge säljarna konkret hjälp i vardagen. Till exempel kan en AI-assistent påminna säljaren om arbetsuppgifter, som att kontakta en kund som säljaren inte har haft kontakt med på länge. Eller, baserat på säljhistorisk och trendanalys, räkna ut vilka leads som har störst chans att leda till en affär. AI-assistenten kan också tipsa om hur säljaren kan sätta priser, utifrån säljhistorik och liknande kunder, för att maximera försäljningen och samtidigt göra kunden intresserad.

På det här sättet hjälper AI säljaren att prioritera arbetsuppgifter och att sälja mer, istället för att kontakta olönsamma kunder eller lägga dyrbar säljtid på att analysera och sammanställa information. Beroende på hur dina säljare arbetar och hur er affär ser ut kan AI vara mycket attraktivt när säljarna väl ser hur det kan utnyttjas på ett effektivt sätt.

För mer information är du välkommen att ladda hem vår gratis guide med kunskap om hur de organisationer som lyckas få full utväxling av kunskapen hos alla sina medarbetare är vinnarna. I guiden hittar du 5 konkreta steg för ökad samverkan för att vinna affärer. 

Ladda hem guiden


Relaterade blogginlägg:

Sales Marketing | 3 minuter att läsa

Break the barrier between sales and marketing

For all businesses, marketing is important, more or less crucial. It is through our communication, we want to tell about...

Sales Service | 3 minuter att läsa

Save time and money with your office in your pocket

The service technicians at a southern Sweden service provider no longer need to keep track of loose notes and bundles of...

Sales Service | 3 minuter att läsa

Customer data is essential to meet service trends

Changing people’s ways of working is difficult because they are always tempted to fall back on what is known and comfort...