<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=548425&amp;fmt=gif">

Stratiteqs Blogg

close
Av Martin Hed
den 15 mars 2019

Inbound Marketing handlar om att skapa värdefulla upplevelser som har en positiv inverkan på människor och ditt företag. Hur gör man det? Du attraherar prospects till dina relevanta digitala kanaler genom intressant och användbart innehåll. I det digitala mötet med dina prospects, engagerar du dem med intressant innehåll samt genom att lyssna på dem för att fortsatt kunna leverera värde i dialogen. Och förhoppningsvis glädjer du dem genom att fortsätta att fungera som en trovärdig rådgivare och expert.

adult-back-view-celebration-942419

Med Inbound Marketing, till skillnad från Outbound Marketing, behöver du inte kämpa för dina prospects uppmärksamhet. Genom att skapa innehåll som är utformat för att lösa problemen hos dina ideala kunder, lockar du kvalificerade prospects till dig och bygger förtroende och trovärdighet för ditt företag.

Vad är skillnaden mellan Inbound Marketing och Marketing Automation?

Det är många termer och uttryck som florerar i den digitala och delvis systemtekniska marknadsföringen. Marketing Automation känner du säkert till redan, men vet du hur förhållandet är gentemot Inbound Marketing? Det finns ganska tydliga skillnader som kan vara viktiga att känna till innan man ger sig in i det ena eller andra.

Där Inbound Marketing huvudsakligen handlar om att attrahera nya besökare och att konvertera dem till leads överst i marknadstratten, så är fokus för Marketing Automation att lära känna sina leads och sedan förflytta dem genom din marknadstratt för att slutligen leverera riktigt kvalificerade leads till din säljorganisation. Nu behöver Marketing Automation inte bara handla om direkta säljrelaterade processer, det kan även handla om att attrahera nya medarbetare, onboarding av nya kunder, bygga varumärke etcetera.

Där Inbound Marketing huvudsakligen handlar om att attrahera nya besökare och att konvertera dem till leads överst i marknadstratten, så är fokus för Marketing Automation att lära känna sina leads och sedan förflytta dem genom din marknadstratt för att slutligen leverera riktigt kvalificerade leads till din säljorganisation.

Marketing Automation är också mycket mer mekaniskt och analytiskt än Inbound Marketing, där Inbound Marketing är mer filosofi än teknik. Visserligen behövs teknik för både områdena för att kunna leverera på det man har satt upp i dessa respektive strategier.

Givet den uppdelningen vi gjorde i början av stycket så är det inte självklart att alla företag behöver arbeta med Inbound Marketing, men vem behöver inte fylla på tratten med nya leads? Oavsett om det rör sig om potentiella kunder, medarbetare eller för den delen kompetenta leverantörer.

Så hur blir du då en stjärna på Inbound Marketing?

Du måste självklart känna och förstå din kund, på riktigt. För att lyckas med detta måste du använda kontinuerligt uppdaterade Buyer Personas i ditt Inbound Marketing-arbete. Buyer Personas är fiktiva representationer av dina ideala kunder, som kommer hjälpa dig att förstå dina prospects och kunder och därigenom anpassa ditt innehåll till deras specifika behov, beteenden och intressen. Med rätt planering och systemstöd kommer du kunna skräddarsy innehåll som är unikt för mer eller mindre varje kontakt du har. Att gå så här långt kräver tid och tålamod men du kommer sannolikt uppfattas som kunnig inom ditt område, vilket är en grundläggande faktor vid relationsbyggande i dagens digitala kanaler. Därför är Buyer Personas superviktiga!

Du måste också förstå hur dina kunders köpresor (Customer Journeys) ser ut. De är sannolikt olika beroende på vilka Buyer Persona du riktar dig mot, vilka problem och utmaningar de har, vilka produkter eller tjänster som du erbjuder etc. Vissa undersökningar säger att köpresan är gjord upp till 70% innan den potentiella kunden själv tar kontakt med en säljare.

Stratiteq - 9 steg för att lyckas med Inbound Marketing

Något som ofta ligger nära kundens köpresa är ditt företags marknads- och säljprocess. Om den inte gör det, så förstår man sannolikt inte sin kunds rörelser och behov tillräckligt bra. Det finns sannolikt lika många varianter på köpresor som det finns bröd i brödavdelningen. Det viktiga är att de köpresor du använder eller skapar är verifierade med era kunder, annars blir det bara er syn och då riskerar ni att skjuta helt fel. Så för att vara säker på att era kunders köpresor är korrekta måste ni på något sätt involvera era kunder i denna process.

Nästa steg blir att skapa en innehållstrategi (Content Strategy) kopplat till de Buyer Personas och köpresor som du tidigare har definierat och testat i den riktiga världen. Med en innehållsstrategi på plats blir det enklare att skapa en innehållsplanering, dvs vilket innehåll (vad) ni ska förse till rätt Buyer Persona (vem) med vid rätt tillfälle (när) och i de kanaler de befinner sig (var).

Med en innehållsplanering på plats gör du en innehållsinventering av ditt existerande material (produktpresentationer, bloggar, webbplatser, referenscase, videofilmer, podcasts mm). Nu måste du avgöra vilket av allt ditt innehåll som kan återanvändas eller göras om för att passa dina Buyer Personas. Här kan man också göra om innehåll. T ex passar kanske ett tidigare referenscase i PDF-format bättre som en kort videofilm. Beroende på kanal så finns det olika ”optimala” längder på videofilmer, men en tumregel brukar vara att filmen ska vara minst 45 sekunder men väldigt sällan längre än 2 minuter. Olika innehåll passar mer eller mindre för olika kanaler, format och Buyer Personas. Här gäller det att vara kreativ i sina tankar kring återanvändning och varför inte använda A/B-testning för att du ska förstå vad som fungerar bäst.

Med en innehållsplanering på plats gör du en innehållsinventering av ditt existerande material (produktpresentationer, bloggar, webbplatser, referenscase, videofilmer, podcasts mm). Nu måste du avgöra vilket av allt ditt innehåll som kan återanvändas eller göras om för att passa dina Buyer Personas.

Vid Inbound Marketing är det flertalet saker som skapas och uppdateras med olika frekvens. Strategier är ju ganska självklart att dessa görs ganska sällan, men de måste verifieras och sannolikt fräschas upp med jämna mellanrum. Innehållsplaner görs oftast med ett par månaders mellanrum i samband med planering av kampanjer kopplat till sälj- eller HR-aktiviteter. Sedan är den kreativa delen gällande skapandet av innehållet ofta något som sker kontinuerligt med flera mindre delaktiviteter varje vecka. Andra saker som måste uppdateras kontinuerligt, och med olika frekvens, är allt det vi nämnt tidigare som Buyer Personas och köpresor, men även Lead Scoring-modeller, Lead Nurturing-program mm. Det här kommer du kunna läsa mer om här på bloggen framöver.

Med allt det som ska göras i samband med Inbound Marketing är det många olika förmågor man måste inneha i sitt team. Det måste självklart finnas någon som har det övergripande ansvaret, håller ihop och förser övriga teamet med strategier, planer och resurser. Vidare brukar man behöva en projektledare för de operativa delarna, någon kreatör för att skapa grafiska mallar, bilder osv, en copywriter som kan ert område och inte att förglömma, en marknadstekniker som kan ratta ert Inbound Marketing system och hålla koll på de integrationer som brukar behövas till andra system och datakällor. Vissa av dessa förmågor har man kanske redan inhouse och vissa behöver man ta in för punktinsatser av strategisk eller operativ karaktär. Andra funktioner eller förmågor kan man behöva hantera genom kortare eller längre externa resursuppdrag.

Vad eller vem bestämmer om man är en stjärna på Inbound Marketing?

Det enkla svaret här är att det avgör dina Buyer Personas. Det är ju dessa du vill attrahera, engagera och glädja med din Inbound Marketing. Om dina besökare konverterar till leads och dina leads konverterar till kunder eller medarbetare (beroende på vad dina Buyer Personas säger) i den takt eller omfattning dina SMARTa mål definierar, då är du en stjärna 😊. Det är också sannolikt att din uppdragsgivare kräver mer konkreta mål och KPIer för att mäta framgång och det är det fina med Inbound Marketing att de plattformar man använder oftast har inbyggda rapporterings- och mätverktyg. Läs gärna vårt blogginlägg Identifiera rätt KPI:er för dina Inbound Marketing kampanjer

Sen är ju det här med stjärna ett varierande begrepp. Det finns små och stora stjärnor, mer eller mindre klara stjärnor, stjärnor som är så långt från varandra att de inte känner till andra stjärnor osv. Ju mer du arbetar med din process kring Inbound Marketing desto mer kommer du och ditt företag växa och lära er hur era kunder faktiskt fungerar. Och de kontakter ni har skapat genom Inbound Marketing är faktiskt förtjänade kontakter som har gjort ett aktivt val av dig och ditt företag. Ni har inte tvingat dem utan helt enkelt hjälpt och stöttat dem i deras arbete och utmaningar på ett sådant sätt att de väljer er. Är man inte en stjärna om man lyckas med det?

Ladda hem vår kompletta gratis guide med kunskap om hur du kommer igång och hur du ska lyckas med er Inbound Marketing-satsning. 

Stratiteq - 9 steg för att lyckas med Inbound Marketing


Relaterade blogginlägg:

Sales Marketing | 5 minuter att läsa

Break the barrier between sales and marketing

For all businesses, marketing is important, more or less crucial. It is through our communication, we want to tell about...

Marketing | 5 minuter att läsa

Så avgör du om din Inbound Marketing-satsning har lyckats

Med rätt förväntningar kan du avgöra om er Inbound Marketing-satsning har lyckats även i ett tidigt stadium. I den här a...

Marketing | 5 minuter att läsa

Öka konverteringsgraden med kvalificerade leads

För de allra flesta företag är huvudmålet med marknadsföringen att förse sälj med kvalificerade leads som kan konvertera...