<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=548425&amp;fmt=gif">

Stratiteqs Blogg

close
Written by Charlotte Eivesteen
on 24 september 2019

Med rätt förväntningar kan du avgöra om er Inbound Marketing-satsning har lyckats även i ett tidigt stadium. I den här artikeln berättar vi vad du kan göra för att skapa realistiska förväntningar hos dig själv och hos organisationen i stort, liksom vikten av smarketing.Stratitetq framgång

Hur lång tid tar det innan Inbound Marketing börjar ge effekt?

Inom traditionell marknadsföring finns det många vitt skilda idéer om hur lång tid det tar innan mottagaren av ett reklambudskap uppfattar en annons. Vi måste se en annons 7 gånger. Eller 10. Eller till och med 25. På nätet kanske vi måste se en annons ännu fler gånger för att över huvud taget lägga märke till den.

Men hur är det med Inbound Marketing? Hur lång tid tar det efter att du har sjösatt din Inbound Marketing-satsning innan de besökare du attraherar till din hemsida även blir leads och slutligen en affär? Hur mycket content behöver du publicera – 7, 10 eller 25? 

Och vad ska du säga till ledningsgruppen och resten av organisationen som väntar otåligt på resultat? Hur vet du om du har lyckats?

Ha rätt förväntningar

För att lyckas med Inbound Marketing behöver du ha rätt förväntningar i varje steg av projektet. Ett tips för att bilda sig en god uppfattning om hur lång tid det kan ta är att utgå från er säljprocess. Om det normalt tar exempelvis 10 månader för ett lead att bli en betalande kund, så kommer det att ta ungefär 10 månader för er Inbound Marketing-satsning att börja ge effekt i kronor och ören.

Mät rätt saker i varje del av projektet

Att ha rätt förväntningar hjälper dig att mäta rätt saker. Till en början kan du inte förvänta dig att få ett stort antal leads och därför är antalet leads inte en bra måttstock på om er Inbound Marketing-satsning fick en lyckad start eller inte. Istället kan du mäta till exempel antalet besökare på hemsidan, hur lång tid de tillbringar där, vilket content de läser och laddar ner och självklart er position i sökresultatet på Google för de nyckelord ni jobbar med.

Stratiteq - Så förberedde sig Bredband2 för Marketing Automation

När du väl börjar få leads kan du analysera dem – var kommer de ifrån? Vilka leads har störst sannolikhet att bli en affär? Med moderna system, såsom HubSpot och Dynamics 365 for Marketing, är det otroligt enkelt att få en tydlig bild över dina besökare och följa dem i deras kundresa, både på ett tidigt stadium liksom framöver när dina kampanjer börjar generera stora mängder data. I systemen kan du enkelt följa konverteringsgraden från vardera steg i processen och på så vis få information om var det har uppstått flaskhalsar och vad som behöver justeras. 

Gör en pilot

Ytterligare ett tips är att kommunicera till organisationen att ni ska göra en pilot. För att Inbound Marketing ska bli effektivt behöver man testa sig fram och successivt optimera sin strategi. Fördelen med Inbound Marketing är att allt går att mäta och att du på så sätt kan utvärdera allt ni gör. Men för att kunna optimera behövs tid, först för att börja samla in data från era kampanjer och sedan för att vrida och vända och testa er fram. Även här har du stor hjälp av system som HubSpot och Dynamics 365 som är utvecklade för att stötta dig i just detta.

Om du har kommunicerat till ledningsgruppen och andra medarbetare att ni gör en pilot finns det ofta en större förståelse för att ni använder tiden för att skapa en så effektiv Inbound Marketing-motor som möjligt.

Effektivare Inbound Marketing med Smarketing

För att lyckas med Inbound Marketing på lång sikt och verkligen bygga ett värde för organisationen behöver du skapa ett tajt samarbete med sälj. Ett ord som ofta används för detta är smarketing, som innebär att sälj och marknad börjar jobba nära varandra och sätter upp gemensamma mål.

Det är sälj som hjälper dig att avgöra vilka leads som är bra leads och hur du ständigt kan förbättra dina kampanjer. Inbound Marketing är ett kontinuerligt arbete, det finns inga tydliga gränser för kampanjerna utan de överlappar varandra. Samma sak gäller med gränserna mellan sälj och marknad. Det är därför Smarketing är så viktigt för att ditt marknadsarbete ska bli effektivt framöver. Läs mer om Smarketing i blogginlägget Effektivare Inbound Marketing med Smarketing.

Med siktet inställt på Marketing Automation

Målet för alla digitala marknadsförare är att börja automatisera sina processer. Innan dess behöver du ha gjort ett gediget grundarbete – testat dig fram, optimerat och jobbat med smarketing som beskrivits ovan. Men det faktum att du kan börja jobba med Marketing Automation är kanske det främsta kvittot på att du har lyckats med din Inbound Marketing-satsning.

Kontakta oss gärna om du veta mer om Inbound Marketing eller har specifika frågor om vilket av marknadens system som passar in i din organisation. Passa även på att undvika onödiga misstag och säkerställ en lyckosam Inbound Marketing-satsning genom ta del av andras erfarenheter. Läs om hur Bredband2 förberedde sig för Marketing Automation genom att ladda hem nedan kundcase.

Lycka till med din fortsatta process!

Stratiteq - Så förberedde sig Bredband2 för Marketing Automation


Related blog posts:

Sales Marketing | 3 minutes to read

Manage your relations with digital events

Is event a way for you and your organization to care for and build your relationship with your customers and potential n...

Sales Marketing | 3 minutes to read

Break the barrier between sales and marketing

For all businesses, marketing is important, more or less crucial. It is through our communication, we want to tell about...

Marketing | 3 minutes to read

Öka konverteringsgraden med kvalificerade leads

För de allra flesta företag är huvudmålet med marknadsföringen att förse sälj med kvalificerade leads som kan konvertera...