<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=548425&amp;fmt=gif">

Stratiteqbloggen

close
19 november 2018
Sales | 3 minuter att läsa

Smartare account management med fokuserade globala säljteam

Internkonkurrens, konflikter, missförstånd och spretigt kundbemötande....

14 november 2018
Sales | 3 minuter att läsa

Framgångsrik pipeline management för en global säljorganisation

Pipeline management blir ofta komplicerat i en global säljorganisation...

8 november 2018
Sales | 4 minuter att läsa

6 nya utmaningar för internationella säljorganisationer

Breda trender såsom ökad digitalisering och globalisering har gett upp...

6 november 2018
Sales | 2 minuter att läsa

Så kan du styra säljprocesser på flera lokala marknader

Att styra säljprocesser på flera lokala marknader är inte det lättaste...

1 november 2018
Sales | 3 minuter att läsa

Transparent säljkultur allt vanligare i internationella säljorganisationer

Säljkulturen i många internationella säljorganisationer har blivit all...

26 oktober 2018
Sales | 4 minuter att läsa

7 åtgärder för effektivitet i en internationell säljorganisation

Att skapa effektivitet i en internationell säljorganisation handlar om...

23 oktober 2018
Sales | 3 minuter att läsa

Så övertygar du alla intressenter för ett globalt CRM-system

Som global säljchef är det normalt ganska enkelt att se fördelarna med...

18 oktober 2018
Sales | 2 minuter att läsa

Opportunity management i en global säljorganisation

Opportunity management är mer komplicerat för en global säljorganisati...

11 oktober 2018
Sales | 2 minuter att läsa

Hur hanterar vi konkurrerande interna säljorganisationer?

Intern konkurrens är ett vanligt problem i globala säljorganisationer....

4 oktober 2018
Sales | 3 minuter att läsa

Lead management för den globala säljorganisationen

Den ökade tillgången på information har lett till förändrade köpbeteen...

20 september 2018
Sales | 3 minuter att läsa

5 trender inom Global Sales Account Management

För många företag har en allt större del av affären blivit digital. De...

line

Har du några tankar om ämnet?

Berätta för oss.