<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=548425&amp;fmt=gif">

Stratiteqs Blogg

close
Written by Stratiteq
on 24 mars 2020

Per Malmsten är Business Developer på Stratiteq. Han hjälper företag med rådgivning och implementering av Stratiteqs tjänster, varav en är konceptet Collaborative Sales. Det är ett koncept som effektiviserar delning av kundinformation och förbättrar samarbetet inom din organisation med en ökad försäljning och bättre kundupplevelse som mål. 

 

Collaborative Sales är möjligt tack vare molnbaserade plattformar och tjänster som Microsoft Dynamics 365 for Sales och Microsoft Office 365 med Teams. Här förklarar Per hur det kan fungera rent konkret:  

  • Collaborative Sales är 90% metodik och 10% teknik. Det utgår från hur vi bemöter kunder och samlar in information. Själva tekniken handlar om hur vi delar informationen i vår organisation för att få stå stor nytta av den som möjligt.  
Alla bidrar med information

Många personer inom ditt företag träffar förmodligen potentiella kunder men i olika funktioner. Det kan vara i rollen som fältarbetare, säljare, receptionist eller via kundservice men gemensamt för alla är att de fångar upp information. I en del fall söker man aktivt efter specifik kundinformation, till exempel vill ekonomiavdelningen veta korrekt faktureringsadress, medan receptionisten genom småprat kanske får reda på att kundens CTO snart går på lång föräldraledighet.  

  • Oavsett vem du är och hur du samlar in information så måste du kunna dela den med dina kollegor så att deras kundmöten blir ännu mer konstruktiva, Om en säljare ska ringa kunden är det bra om säljaren vet att en servicetekniker nyss varit på plats och hur det gick. På så sätt kan säljaren hålla en mer värdefull dialog med kunden säger Per. 

Få en 360 grader bild av kunden

Idag använder förmodligen de olika rollerna inom ditt företag sina egna system för att utföra sitt arbete och lagra information. Den tekniska aspekten av Collaborative Sales handlar om hur du kan integrera dessa för att få en lättöverskådlig blick av kunden. Det gör det möjligt att publicera vad som skapats i ett system i ett annat. Integration mellan olika plattformar och tjänster gör att informationen alltid är aktuell och att du undviker dubbelarbete. 

  • Istället för att ha fler skärmar eller logga in i olika system för att uppdatera dig om kunden kan du till exempel få chatten från Teams synlig i ditt CRMCollaborative Sales ger dig inte ytterligare en plattform, utan gör så att de du redan använder samarbetar, berättar Per. 

Per menar att när alla inom din organisation får tillgång till en helhetsbild av kunden så triggar det oftast igång ett nytt arbetssätt. Det blir mer konkret hur alla bidrar till att skapa en bättre upplevelse för kunden, men även för sig själv och sina kollegor. 

  • Sitter jag med någon slags kundrelaterad uppgift så har jag alltid nytta av mer information och att ha den där 360 graders vyn av kunden. Oberoende av storlek har alla företag nytta av Collaborative Sales säger Per. 

cta-platta-collaborate-sales-providence-blue

Collaborative Sales skapar engagemang

Vad behöver vara på plats när du ska introducera Collaborative Sales i ditt företag? Den tekniska förutsättningen är att man har Office 365 och Dynamics 365 for Sales. Per betonar att det också är viktigt att ha förankrat det nya tänket hos alla i organisationen eftersom Collaborative Sales handlar mycket mer om metodiken än tekniken.  

  • Det är viktigt att alla förstår varför man samlar in information och att den kommer delas, säger han. Själva poängen med Collaborative Sales är att alla medarbetare känner att ni gör affärer tillsammans. Det skapar ett engagemang och intresse hos alla att öka försäljningen och på så sätt driva er organisation framåt.  

Att implementera Collaborative Sales är enkelt rent teknisktEn början är att se över de processer runt informationsinsamling som företaget har idag. Har du inga uttalade processer eller vill utveckla de som finns kan Stratiteq hjälpa dig med den bitenStratiteq kan även implementera tjänsten åt dig och vara ett stöd i ett fortsatt förändringsarbete. 

Kontakta oss
Kontakta Per direkt
Vi på Stratiteq hjälper företag knyta samman människor i organisationen med den senaste tekniken från Microsoft och den plattform som heter Collaborative Sales. Den ger dig ett nytt sätt att samarbeta, bättre översikt över kunder samt effektivare sätt för dataanalysering och omvandling till konkreta handlingsförslag. Hör av dig till oss för att få hjälp att ta nästa steg i att digitalisera och utveckla din säljavdelning.  

Related blog posts:

Sales Insights & Analytics Business Innovation Service | 7 minutes to read

Is your sales driven by data - or gut feeling?

This year has not been an ordinary year. We have seen world events that changed the daily work for many people. These ev...

Sales Marketing | 7 minutes to read

Manage your relations with digital events

Is event a way for you and your organization to care for and build your relationship with your customers and potential n...

Sales Service | 7 minutes to read

Five ways to invest in your service delivery

You might hear talk about “maximising your service delivery”, but what does it mean? Is maximising getting the most of e...