<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=548425&amp;fmt=gif">

Stratiteqs Blogg

close
Av Fredrik Töörn
den 11 mars 2019

Molnet är ju bara någon annans dator som vi får hyra in oss på. Och dessutom så vet man ju hur osäkert det är, eller? Funderingarna och frågorna är många och molnet kan vara svårt att riktigt förstå och greppa. I det här blogginlägget kommer vi reda ut vad det omtalade molnet faktiskt är och hur säkert det är.

Stratiteq Molnet

Det är helt riktigt att molnet i grunden består av någon annans dator – en infrastruktur i form av nätverks- och datorkapacitet som hyrs ut. Som kund kan du köpa en virtuell maskin/dator som, precis som den du har i din källare eller på kontoret, kan installeras med Windows, Linux eller annat operativsystem. På den kan du sedan köra dina program och tjänster.

Hyr hårdvarukapacitet och du slipper bry dig om resten

Det brukar kallas IaaS – Infrastructure as a Service. Du hyr helt enkelt hårdvarukapacitet och slipper bry dig om förvaltning, underhåll och reparationer. Dessutom så kan du enkelt ändra vilken kapacitet din dator ska ha genom att utöka exempelvis minne, processorer eller hårddisk på den webbaserade konfigurationssidan. Du kan alltså väldigt enkelt anpassa din dator till dina ökande eller minskande behov, och behöver du den inte alls så stänger du helt enkelt av den och slipper kostnaden.

Med andra ord behöver du varken köpa någon ny utrustning som i förlängningen bara står och skräpar, eller fundera på gamla servrar som behöver bytas. 

Du spar plats, slipper underhåll och behöver inte längre kontrollera att allt fungerar – för allt detta gör din leverantör.

Beroende på dina behov kan detta bli billigare än att själv sätta upp motsvarande hårdvara och service kring den.

Uppdatera, underhåll och utveckla!

Efter hand måste du naturligtvis själv se till att mjukvaran är uppdaterad och att de senaste säkerhetspatcharna till Windows verkligen är installerade. Hela ditt system måste underhållas, utvecklas och uppdateras. Från operativsystem och andra plattformsfunktioner – till dina egna applikationer, tjänster, säkerhetsfunktioner, tidsinställda arbeten, etc.

Men om jag bara vill fokusera på att ta fram de viktigaste funktionerna som krävs för att driva min affär, vad gör jag då?

Där kan de stora molnleverantörerna hjälpa dig. Istället för att hyra en server i din leverantörs moln så kan du hyra plattformsfunktioner som du kan använda för att bygga dina egna funktioner, tjänster och applikationer. Du köper den databas, webfunktionalitet, cloud-service och backup-funktion som du behöver som bas för att realisera det du vill.

Helt plötsligt behöver du inte bry dig om säkerhetsuppdateringar, vilken databasversion du har eller att den senaste releasen av webfunktionalitet kommer på plats. Allt detta gör din leverantör – och du kan koncentrera dig på att jobba med de features som ger dig konkurrensfördelar. Samtliga molnplattformar har också en väldigt bra tillgänglighet, något som är svårslaget med egna resurser.

En plattform som ständigt utvecklas

Detta brukar kallas PaaS – Plattform as a Service – styrkan att använda sig av ett moln. Du får en plattform som ständigt utvecklas med nya och förbättrade basfunktioner som någon annan tar ansvar för att det fungerar. Tillsammans med dess funktioner får du också en väl anpassad verktygslåda, så som Microsofts Azure DevOps, som ger dig en möjlighet att jobba på ett agilt sätt. Det ger dig både utveckling och underhåll, och ett kostnadseffektivt arbetssätt som kortar ledtider för att få ut din egen funktionalitet. Om du vill veta mer om det här kan du läsa min kollega Peters blogginlägg Därför ska du röra dig förbi Lift & Shift till PaaS på Azure

Men kan jag verkligen lita på att det fungerar och är det verkligen säkert?

Fördelen med att köpa en molnlösning av en stor leverantör är just att de är stora. Amazon, Microsoft och Google investerar otroligt mycket pengar i sina molntjänster, delvis för att bygga kapacitet, men också för funktionalitet och säkerhet.

Redundant infrastruktur och automatisk felhantering och processer tar tillgängligheten till en nivå som är svår att konkurrera med, då man som individuellt företag helt enkelt inte har råd med alla dessa investeringar. De stora aktörerna automatiserar sina funktioner och processer för att vi som kunder ska kunna konfigurera våra köpta plattformstjänster via ett enkelt webgränssnitt. Genom att bygga färdiga basfunktioner blir det lättare för kunderna att göra rätt.

En högre säkerhetsnivå

Microsoft som vi samarbetar med satsar mycket resurser på sin säkerhet genom att bygga bättre säkerhetsfunktionalitet, övervaka systemens nuvarande status och ständigt bygga bort eventuella fel.

Allt detta gör att Azure som moln i grunden har en mycket högre säkerhetsnivå än vad man själv kan åstadkomma som egen liten systemägare med egen infrastruktur.

Naturligtvis går det att göra lika fel i Azure som i sin egen infrastruktur – men fördelen med att använda molnet är att det finns mycket bra standardfunktioner som underlättar för att skapa en bra säkerhet. Dessutom kan man få mycket bra support från leverantören vid behov.

Det har skrivits en hel del i media om säkerhet och om det är okej att använda molnlösningar för företag och organisationer, med tanke på hur man sparar och hanterar personlig data. Det går att nå försvarsmakternas krav på säkerhetsnivå i Azure som ett exempel, och man har efter undersökningar i exempelvis Göteborgs stad kommit fram till att molnlösningarna är mer än väl tillräckliga rent juridiskt för att hantera personlig och känslig data, bara man ser till att konfigurera rätt.

I vår satsning Lift, Shift & Beyond kommer vi på Stratiteq att grotta ner oss djupare i möjligheter och utmaningar med att använda molnet. Vi ska försöka svara på hur kan man göra saker lättare, snabbare, bättre och billigare med ett långsiktigt fokus. Vi ses här på bloggen och i kommande webinar.

Stratiteq Lift Shift Beyond

I det här kundcaset får du läsa om Securitas behov kring sin mobila plattform, hur vi på Stratiteq utvecklade den, lyfte upp den till molnet och skapade en mer kostnadseffektiv, skalbar och – framför allt – en framtidssäkrare plattform.

Ladda hem kundcase
 

Relaterade blogginlägg:

Software Development Business Innovation Design Thinking | 3 minuter att läsa

Reaching beyond lift & shift to enable Industry 4.0

To meet challenges such as customization at scale and made-to-order, manufacturing companies are increasingly looking to...

Software Development Business Innovation Design Thinking | 3 minuter att läsa

How to succeed with digital transformation – for Industry 4.0

Eight in ten organizations engaged in digital transformation projects between 2013 and 2018 – only one-third succeeded i...

Software Development Business Innovation Design Thinking | 3 minuter att läsa

Get ready for Industry 4.0 with the cloud

The three previous industrial revolutions have driven bigtime growth and transformed the manufacturing industry. Now we ...