<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=548425&amp;fmt=gif">

Stratiteqs Blogg

close
Written by Fredrik Töörn
on 24 oktober 2019

Okej, du har gjort din läxa. Vid det här laget vet du vilka fördelar det skulle innebära för er att investera i ett molnbaserat IT-system och vilka positiva effekter det ger för hela företaget. Men nu då, var börjar du?

Stratiteq-4 

Vi tror inte på att lägga lång tid på detaljplaner där man specificerar exakt hur allt skall se ut nu och om två år och sedan skriva ett tungt kontrakt som styr leverantören och köparen är ett sätt att både strypa innovation och garantera att man inte får det man kommer att behöva. Vi tror på ett agilt arbetssätt och ett partnerskap där man stegvis tar sig an utmaningarna och har möjlighet att justera så väl delmål som samarbetspartner på vägen.

Börja från början

Första steget är att ni sätter en strategi och affärsplan för vart ni vill gå som företag de kommande åren, försök att ta reda på om ni har behov av att vidareutveckla era digitala verktyg både för internt bruk men också för era kunder. En innovations-, strategi- eller BMG-workshop kan kanske vara lösningen. Vi hjälper er gärna att leda den om ni känner er tveksamma för hur ni kommer i mål med det här första steget.

Baserat på resultatet från ovan övning kan ni börja mappa ut en väldigt grov roadmap för de verktyg ni har, vilka som kan vara intakta och vilka som behöver lite mer kärlek för att vidareutvecklas i linje med er strategi. Här brukar många välja att jobba med en Designsprint, vilket kan vara ett bra verktyg för att få fram en roadmap baserat på just era behov och innovationsmöjligheter.

Utvärdera nuläget

Ett bra nästa steg är en enkel analys och förstudie av det tilltänkta. Med den på plats kan vi hjälpa er att analysera systemets arkitektur för att förstå hur man kan lyfta det till molnet och hur man kan bygga om det för att på bästa och effektivaste sätt börja utnyttja de funktionsblock som finns i Azure. Samtidigt kan man bryta ned roadmapen till en övergripande teknisk utvecklingsplan för att få en förståelse av vilken omfattning och tid det kan ta att nå olika steg/funktioner.

Här når man en tydlig beslutspunkt för att bestämma sig för investeringen man vill göra.
 

Sedan sätter vi upp ett agilt utvecklingsteam som jobbar med era produktägare och tekniker. På så sätt får vi en transparens och möjlighet att snabbt justera, addera eller ta bort funktioner under en sprintbaserad utvecklingsfas. Resterande organisation har möjlighet att se det nya systemet stegvis växa fram och de kan komma med nya idéer, krav eller justeringar baserat på det gradvis växande systemet. De kan även komma med feedback kring eventuella justeringar som arbetet medför i verksamheten och i deras vardag för att ni på så bra vis som möjligt ska kunna hantera och anpassa er efter era kunder.

Naturligtvis ser vi till att bygga såväl system som processer på ett vis som gör förvaltningen av det färdiga systemet både enkelt och effektivt. Genom att till största möjliga grad använda standardiserade Azure-funktioner i systemet blir dokumentationen enklare och ni blir inte leverantörsberoende, även om vi på Stratiteq såklart alltid jobbar för ett långt partnerskap.

Gratis guide

Om du vill veta mer för att ta reda på om ni är redo att lyfta företagets data upp i molnet rekommenderar jag att du laddar hem vår guide. Du är såklart även alltid välkommen att kontakta mig eller någon av mina kollegor. 

 

Ladda hem

 


Related blog posts:

Software Development Business Innovation | 2 minutes to read

Climate Hackathon – a success story

Climate Hackathon was a great success, with a lot of amazing solutions built by hackathon participants. We believe these...

Insights & Analytics Software Development Business Innovation | 2 minutes to read

Edge computing with Azure Percept

We had an opportunity to be among the first in the world to try out Microsoft's new Azure Percept development kit as par...

Insights & Analytics Software Development Business Innovation | 2 minutes to read

Solving customer challenges - Stratiteq's Hackathon 2020

A hackathon is a design sprint-like event, in which developers and others involved in software development collaborate i...