<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=548425&amp;fmt=gif">

Stratiteqs Blogg

close
Written by Fredrik Töörn
on 10 oktober 2019

Känns molnbaserade lösningar som något som kan ta er IT-organisation framåt både genom kostnadseffektiva lösningar men även som en bas för att driva vidareutvecklingen för era samlade system? Om så är fallet har du en modern syn på hur IT borde drivas. 

daniel-canibano-540363-unsplash 

Ändå är det inte alltid lätt att få med övriga intressenter i bolaget på varför man behöver investera i moderna lösningar. Det viktigaste är då att få resterande del av företaget att förstå vilken nytta investeringen innebär för dem. Det vill säga att det inte enbart påverkar IT.

Moderna IT-lösningar påverkar hela företaget 

Genom att införa en agil IT-utveckling med möjligheten att genom förändringar snabbt komma från idé till att ha den nya funktionen testad, deployad och tillgänglig – det vill säga jobba med hög kadens– ges hela företaget möjligheten att införa ändringar snabbare. I och med att inte bara arbetssätten, utan även verktygen är agila kan din verksamhet hålla en hög ändringstakt. Det gör i sin tur att ni kan befinna er närmare kunden och agera snabbare på de önskemål de har i förändringar i support, verktyg eller den digitala delen av produkten/tjänsten som de köper.

Det ändrade arbetssättet ställer också krav på organisationen. Det är viktigt att kravställarna lär sig hur agil utveckling fungerar och att de förstår vikten av att bryta ned sina krav till en lättförståelig nivå. 

Som kravägare och produktägare är man en del av det agila teamet som skapar produkten. Naturligtvis tar utvecklarna ansvaret för att ta fram produkten men det är lika viktigt att de som har behoven är med och verifierar resultaten och att ni snabbt har möjlighet att justera om ni ser att det blir fel eller att ni kommer på en ännu bättre lösning. Det sistnämnda är inte alls ovanligt när alla bidrar till det agila teamet och man tillsammans skapar den bästa möjliga lösningen.

Kommunicera fördelarna internt

För att utvecklingsteamet skall få mer kunskap om just er organisation och ert sätt att jobba är den interna, nära kommunikationen mycket betydelsefull. Även om det oftast är personer med domänkunskap så är det inte säkert att de känner just ert företag i minsta detalj.

Det är helt enkelt viktigt att alla i organisationen förstår att ni inte bara köper ett nytt IT system utan att ni ändrar på ert arbetssätt med följande effekter:

  • Att ni skapar en förmåga att snabbt anpassa era digitala verktyg efter marknaden, kunden och interna krav.
  • Att ni fått ett system som av Microsofts investeringar i Azure alltid genomgår en förändring för att kunna erbjuda ny funktionalitet och för att kunna följa lagar och regler (GDPR, etc).
  • Att ni blir ett mjukvaruföretag där system, appar och mjukvara är en naturlig del av er produkt/tjänst.
  • Att ni inte bara skapat en lösning för de krav som fanns utan en möjlighet att enklare hantera de krav som kommer.

Det är alltså inte längre bara en kostnad för IT utan en bidragande faktor för ert företags övergripande businesscase.

Lift, Shift & Beyond

Om du vill veta mer för att ta reda på om ni är redo att lyfta företagets data upp i molnet rekommenderar jag det här blogginlägget: Lyft er data till molnet - ett litet steg för dig, ett stort steg för företaget.

Det finns ett par kritiska steg att se över innan du kan ta ett beslut om Azure. I de fall där vi på Stratiteq hjälper företag genom processen börjar vi alltid med att analysera dina befintliga applikationer, därefter identifierar vi egenskaperna i ”cloud first” som kommer att skapa stora förbättringar i din lösning, samt föreslår en uppdaterad design och exekveringsplan. Om du är nöjd med planen, realiserar vi hela genomförandet. 

Lycka till med ditt arbete!

Stratiteq Lift Shift Beyond

I det här kundcaset får du läsa om Securitas behov kring sin mobila plattform, hur vi på Stratiteq utvecklade den, lyfte upp den till molnet och skapade en mer kostnadseffektiv, skalbar och – framför allt – en framtidssäkrare plattform.

 

Ladda hem kundcase

Related blog posts:

Software Development Business Innovation | 2 minutes to read

Climate Hackathon – a success story

Climate Hackathon was a great success, with a lot of amazing solutions built by hackathon participants. We believe these...

Insights & Analytics Software Development Business Innovation | 2 minutes to read

Edge computing with Azure Percept

We had an opportunity to be among the first in the world to try out Microsoft's new Azure Percept development kit as par...

Insights & Analytics Software Development Business Innovation | 2 minutes to read

Solving customer challenges - Stratiteq's Hackathon 2020

A hackathon is a design sprint-like event, in which developers and others involved in software development collaborate i...