<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=548425&amp;fmt=gif">

Stratiteqs Blogg

close
Written by Fredrik Töörn
on 30 september 2019

Det är härligt med höst på många vis; efter att ha njutit av sol och kravlös semester under ett par veckors tid kan det kännas skönt med rutiner igen. Känslan av att återta kontrollen när det är dags att stämma av status för årets mål och besluta hur man ska maximera hösten.

beard-bench-cup-374044

Även produktion, marknad och säljorganisationerna har mycket aktiviteter och börjar sätta planerna för nästa år. Detta ramlar ofta ned som behov för expansion eller förändring i IT-organisationen och för de olika interna produkt- och verktygsägarna.

Så nu – med sommarens vila bakom sig och ny energi i fingertopparna – är det en lämplig tid att fundera på hur en långsiktig strategi skall se ut.

  • Behöver vi kanske bygga ut kapacitet för något system?
  • Behöver vi förbereda oss på förändring och vidareutveckling av något verktyg?
  • Är det verkligen förvaltning och drift vi skall satsa vår tid och våra resurser på?
  • Hur kan vi boosta arbetet så att vi snabbare kommer från behov till färdig lösning?

Vilka uppdatering behövs hos er?

Skulle ni finna er i situationen där ni behöver ta tag i kapacitet och performance för system som har något år på nacken kan det vara intressant att titta på virtualiserade servrar i molnet. Istället för att ta investeringen för ny hårdvara kan Azure kanske vara lösningen, en serverpark som man med enkel konfiguration kan utöka eller dra ned efter framtidens ändrade behov. Lift & Shift ger er då möjligheten att få en mer dynamisk serverpark som levererar efter de behov som finns just nu, varken mer eller mindre.

Här skalar servrarna själva efter belastningen och ser till att fakturakörningarna och lönekörningarna går fort men under all annan tid är optimerade för låg kostnad.

Behov som möter större krav

I ditt strategiarbete kommer du kanske fram till att utmaningarna ligger i att de nya behoven sätter större krav på både systemens kapacitet men också behovet av att vidareutveckla ny funktionalitet och att anpassa sig efter nya externa krav såsom GDPR. De interna resurserna hinner inte alltid jobba med utveckling då mycket tid läggs på drift och att se till att samtliga miljöer hålls patchade med de senaste uppdateringarna. Det är inte ovanligt att de nya behoven kräver ändringar som är jobbiga att implementera i en mer traditionell monolitisk arkitektur.

Vi möter ofta på företag med ovan beskrivning av systembehov och hamnar lätt i att diskutera Lift, Shift & Beyond. Det är ett koncept som innebär att lyfta sina befintliga system till molnet och stegvis sedan adaptera dem efter en mikrotjänstbaserad arkitektur där många funktioner kan realiseras i redan färdiga byggblock från Microsoft. Att som ett första steg bygga bort behoven av att underhålla en serverstruktur så att man därefter kan fokusera sina resurser till att skapa ny funktionalitet och lösa de behov som finns.

Lösning med många fördelar

Vi på Stratiteq använder Azure för att lösa behov men det intressanta med molnbaserade systemlösningar är att arbetssättet och verktygsstödet gör att vi och våra kunder både lättare och snabbare kan jobba med innovation, utveckling, deploy och förvaltning.

En arkitektur som är mer uppdelad tillsammans med de färdiga funktionsmodulerna i Azure gör att man lätt kan ändra och testa idéer och nya funktioner i såväl utvecklingsteam som verksamheten. Ett agilt arbetssätt som grundar för innovation och snabbare utveckling. DevOp verktygen stöttar oss också med allt från krav-framställning, utveckling, deploy och monitorering – på så vis kan vi lägga mindre tid på administrativa saker och mer tid på kreativa bitar.

Det operationella arbetet förenklas mycket av att man med hjälp av Azures funktionsblock och en mikrotjänstbaserad service har tagit steget till PaaS (Platform as a Service) där man slipper hantera allt operativt relaterat till hårdvara och servrarna i sig. DevOp verktygen hjälper dessutom till med att övervaka systemet så att man enkelt alltid har en aktuell status och kan få notifiering och larm när systemet beter sig onormalt, alltså kan man ofta agera innan saker står helt stilla. 

För oss är Azure en ständigt växande verktygslåda som hjälper oss att lösa saker på direkten, samtidigt som den gör att vi är redo att ta oss an framtidens nya möjligheter och behov. Läs gärna mer om i blogginlägget Därför ska du röra dig förbi Lift & Shift till Pass på Azure

Förtjänsten är stor av att inte vara en IT-organisation som bara jobbar med drift av hårdvara och system utan även ta fram lösningar och öppna upp möjligheter för resterande delar av verksamheten att lyckas med det dom vill uppnå i framtiden.

 

Related blog posts:

Software Development Business Innovation | 2 minutes to read

Climate Hackathon – a success story

Climate Hackathon was a great success, with a lot of amazing solutions built by hackathon participants. We believe these...

Insights & Analytics Software Development Business Innovation | 2 minutes to read

Edge computing with Azure Percept

We had an opportunity to be among the first in the world to try out Microsoft's new Azure Percept development kit as par...

Insights & Analytics Software Development Business Innovation | 2 minutes to read

Solving customer challenges - Stratiteq's Hackathon 2020

A hackathon is a design sprint-like event, in which developers and others involved in software development collaborate i...