<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=548425&amp;fmt=gif">

Stratiteqs Blogg

close
Av Adam Deltinger
den 20 december 2018

Man har hört det viskas lite överallt. Rädslan att datorer, robotar och artificiell intelligens kommer ta över våra arbeten och tänka åt oss, medan vi står sysslolösa vid sidan av och tittar på.

Verkligheten ser lite annorlunda ut. I alla fall idag och inom en överskådlig tid framöver. Tekniken som finns idag kan snarare hjälpa oss att göra det egna arbetet smartare, snabbare och mer effektivt.

Ett stort misstag vore att idag blunda för möjligheterna AI innebär. Vi har tidigare nämnt cowboy-säljaren som ensam kommer att få det svårt framöver. Ännu svårare kommer säljaren att få det om man inte ser de möjligheter som finns till förfogande med dagens teknologi.

Helt enkelt, denne kommer bli omsprungen av ett samspelat gäng säljare med AI i skjortärmen.

Ai ersätta

Vad innebär då detta?

 Tänk er att era säljare får hjälp med att få fram den information som är mest relevant för stunden. Det kan vara allt från en affärsmöjlighet som håller på att gå förlorad till att få fram de mest relevanta leadsen. Säljaren kan då på ett effektivt sätt få mer saker gjorda med betydligt mindre risk att missa något viktigt som behöver prioriteras.

I ovanstående fall har säljaren själv gjort arbetet, men med stöd av AI fått hjälp på traven med att prioritera sina arbetsuppgifter.

Med hjälp av AI kan man även räkna ut vilka leads som har störst chans att leda till en affär genom att både titta bakåt på historiska händelser men även framåt genom att analysera olika trender. Än en gång har säljaren här fördelen av att kunna fokusera på det som ger störst chans till resultat.

Ytterligare ett scenario kan vara att minska och effektivisera den tid en säljare lägger ner på att utföra vissa uppgifter som i sig inte genererar ökat resultat, men som är nödvändiga och stjäl tid. Några exempel på detta är att administrera kunduppgifter, uppdatera olika typer av information i säljsystemet och att söka och leta sig fram till relevant information.

 

“Tänk er fördelen av att ha en digital assistent, en AI-assistent, som snabbt ger säljaren den information som efterfrågas och sedan hjälper till att utföra flera uppgifter med några enkla kommandon.”

 

AI-assistenten kan se data som relaterar till varandra och kvickt göra en sammanställning av dessa. Man slipper då själv lägga möda på att sätta samman information. På så sätt sparas tid som säljaren kan lägga på viktigare saker. Fler exempel på hur AI kan hjälpa er säljorganisation hittar du i blogginlägget De nya möjligheterna med ett modernt AI-baserat arbetssätt

Ett exempel på en sammanställning kan vara att man behöver få fram alla kontakter inom det egna bolaget som har någon form av relation med en specifik kund. Genom en enkel fråga till en AI-assistent, kan denne snabbt sammanställa ett svar och sedan ge olika förslag på vad man kan tänkas vilja göra härnäst. Det kan vara att få fram ytterligare information utifrån svaret eller kontakta någon av de kontakter som presenterades.

Mobilt arbetssätt

Många säljare idag är också mobila. Det ligger i tiden att kunna arbeta varifrån man vill, när som helst och på den enhet man för stunden sitter med. Att via t ex en mobil arbeta i säljsystemet utifrån det vanliga grafiska gränssnittet på en liten skärm, är inte effektivt eller speciellt trevligt. Genom att nyttja AI kan säljaren lättare få sina uppgifter utförda genom att ställa frågor och uppdatera information i systemet med hjälp av AI-assistenten.

Kundnöjdhet 

Att upprätthålla kundrelationer är ytterligare en viktig faktor! Kunder förväntar sig mer och mer att kunna komma i kontakt med ett företag oberoende av klockslag och att snabbt komma fram och få hjälp. AI-tjänster kan här användas som en första kontakt ut mot kunden för att snabbt kunna ge svar på den information som efterfrågas, alternativt skicka kunden vidare till rätt kanal t ex en helpdesk eller säljare.

Den här typen av teknik sparar tid både för kund och säljare! Färre missnöjda kunder ger bättre och fler affärsavslut.

Framtidens säljare

Som ni säkert förstått vid det här laget, kommer AI spela en stor roll framöver. Inte för att göra oss sysslolösa, utan för att hjälpa oss i vårt arbete och i vår vardag. Användningsområdena bara växer och det gäller att hänga med.

För säljaren hjälper AI till med att sålla bland de mängder av information som finns tillgängligt överallt och presentera det som är relevant och viktigt just nu. På det sättet ligger säljaren alltid ett steg före och kan nyttja tiden smartare och mer effektivt.

Nöjdare kunder – bättre resultat – gladare säljare!

Kommer AI ta över säljarens jobb?

Svaret är inte att säljaren kommer att ersättas av AI. Däremot kommer de organisationer som inte tar hjälp av AI för sina säljare att sitta vid sidan av och bli omsprungna av konkurrenterna. 

 
Adam Deltinger är en plattformsspecialist och modern workplace konsult som hjälper kunder i sin digitalisering med hjälp av moderna verktyg och arbetssätt.
+46 76 526 98 33
 

 


Relaterade blogginlägg:

Sales | 3 minuter att läsa

Har du satt upp effektmål för din CRM-investering?

Funderar din organisation på att investera i ett CRM-system? Se till att börja i rätt ände genom att definiera vilka beh...

Sales | 3 minuter att läsa

Utveckla försäljningen med en "best of" säljprocess och smarta KPI:er

Vad är det som leder till en affär? Hur kan vi ta avstamp i det vi gör idag för att vinna ännu fler affärer? För att kun...

Sales | 3 minuter att läsa

Så kan du göra ditt nya CRM-system mer attraktivt att använda

Att få säljarna att använda gemensamma processer i ett smart CRM-system handlar till stor del om ledarskap och kulturfrå...