<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=548425&amp;fmt=gif">

Stratiteqs Blogg

close
Written by Charlotte Eivesteen
on 30 maj 2019

Alla vi som jobbar med Inbound Marketing är väl medvetna om att kunden idag gör stora delar av kundresan själv. Som marknadsförare är vår uppgift att förse leads med rätt information i varje fas av kundresan med målet att slutligen kunna lämna över kvalificerade leads till säljorganisationen.

Stratiteq IM

Utmaningen att inte berätta om sin produkt

I början av kundresan är en kund oftast inte redo att ta del av vårt erbjudande. Även om vi är medvetna om detta kan det ändå vara en utmaning att inte berätta om vårt erbjudande och försöka sälja vid varje möjligt tillfälle. Det kan också vara en utmaning att få resten av organisationen, inte minst ledningsgruppen, att förstå att vi inom marknad ska lägga tid och resurser på att inte berätta om våra produkter och tjänster.

De olika faserna i Inbound Marketing

Man brukar normalt dela upp kundresan i tre olika faser – awareness, consideration och decision. Om du redan har lite kunskap i ämnet kan du även läsa vidare i blogginlägget Så här blir du en stjärna på Inbound Marketing

Awareness-fasen handlar till stora delar om VAD. Här ska vår kommunikation få våra leads att förstå att något – vad – måste göras. Vad behöver göras för att kunden ska kunna lösa sina utmaningar eller problem?

Om vi har lyckats kommunicera detta har vi förhoppningsvis lyckats förflytta vårt lead till nästa fas – consideration. Här handlar det om HUR. I vår kommunikation ska vi hjälpa kunden att utforska alternativ för hur denne ska kunna lösa sina utmaningar.

Sista fasen i kundresan är decision. Nu handlar det om VEM. Vem kan lösa kundens problem? Det är först här som vi kan börja beskriva vad vi kan göra för kunden – vårt erbjudande. 

Verkligheten är oftast mycket mer komplex

De olika faserna i Inbound Marketing är en teoretisk modell. I verkligheten är kundresan oftast mycket mer komplex – ditt lead kanske lämnar din hemsida för att undersöka en konkurrent och kommer tillbaka först flera veckor senare och börjar då om hela resan genom att ta del av information på awareness-stadiet.

Hur komplex kundens resa än är, så är det viktigt att skapa innehåll på olika nivåer för att kunna vara hjälpsam och relevant för kunden där denne befinner sig i sin köpprocess.

Stratiteq - 9 steg för att lyckas med Inbound Marketing

Visa först att du förstår kundens utmaningar

Utmaningen inom marknadsföring har generellt sett alltid varit att folk inte vill lyssna på dig och på vad du erbjuder. Det som har skett under senare år är att det här gäller i ännu högre grad. Det är först när du har visat att du förstår kundens utmaningar och kan lösa dennes problem som kunden är villig att höra om dina produkter och tjänster. Med andra ord är det först när kunden kommer till fasen VEM ska jag kontakta eller anlita som du kan börja berätta om ditt företag och om vad ni erbjuder. 

Vinnaren är den som är hjälpsam och gör det enkelt för kunden

I awareness- och consideration-faserna är utmaningen därmed att inte berätta om sin produkt eller tjänst. 

Det kan ta emot, både hos marknad och hos organisationen i stort, att publicera innehåll på hemsidan som inte ”säljer”.

 Men vinnaren är inte längre den som har den bästa produkten eller tjänsten. Vinnaren är den som kan vara mest hjälpsam och göra det enkelt för kunden.

Nyfiken på mer?

Hör gärna av dig om du har funderingar kring Inbound Marketing-metodiken eller själva tekniken kring Marketing Automation. Vi har samlat på oss mycket erfarenhet som vi gärna delar med oss av, bland annat en fullmatad guide med allt du behöver veta för att lyckas med Inbound Marketing. 

Stratiteq - 9 steg för att lyckas med Inbound Marketing

 


Related blog posts:

Sales Marketing | 2 minutes to read

Manage your relations with digital events

Is event a way for you and your organization to care for and build your relationship with your customers and potential n...

Sales Marketing | 2 minutes to read

Break the barrier between sales and marketing

For all businesses, marketing is important, more or less crucial. It is through our communication, we want to tell about...

Marketing | 2 minutes to read

Så avgör du om din Inbound Marketing-satsning har lyckats

Med rätt förväntningar kan du avgöra om er Inbound Marketing-satsning har lyckats även i ett tidigt stadium. I den här a...