<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=548425&amp;fmt=gif">

Stratiteqs Blogg

close
Written by Martin Hed
on 31 juli 2019

Från att ha varit svårt att mäta har digitaliseringen gjort marknadsföring extremt mätbart. Men vad ska du mäta när du drunknar i data från dina Inbound Marketing-kampanjer? Vilka är KPI:erna som du ska fokusera på?

Stratiteq KPI

Mät det du kan påverka

Det är bättre att fokusera på några få KPI:er än att mäta saker som du inte kan påverka. Det brukar ta tid innan Inbound Marketing börjar generera leads. Till en början kan bra mätetal därför vara antal besökare till hemsidan, er position i sökresultatet på Google eller er click-through-rate.

Mät engagemanget hos dina besökare

När marknadsföringen är digital kan du få svart på vitt på vilka kampanjer som fungerar. Genom a/b-testning kan du till exempel se vilken rubrik som var mest effektiv genom att mäta engagemanget hos besökarna. Engagemanget kan till exempel vara den rubrik som fick flest klick, tid som besökaren spenderar på att läsa en artikel eller hur många som valde att klicka sig vidare för att ladda ner ett dokument, se ett webinar eller läsa ytterligare en artikel.

Du kan även se vilken kanal som genererat mest trafik till er hemsida, vilket ger dig underlag för var du ska annonsera eller publicera content framöver för olika Buyer Personas.

Genom att mäta engagemang får du information om hur du ska prioritera din budget. Hur många besökare som har lämnat sin e-postadress för att ladda ner ett dokument eller se ett webinar är mycket mer konkret än till exempel antal exponeringar för en annons online eller i tryckt media.

Stratiteq - 9 steg för att lyckas med Inbound Marketing

Analysera vilka aktiviteter som genererar flest affärer

Målet med Inbound Marketing är att skapa kvalificerade leads som ska lämnas över till sälj för att slutligen leda till försäljning. Med tiden kommer du att kunna analysera vad för slags aktiviteter som ledde till en affär. Kanske är inte tiden som en besökare har ägnat på er hemsida så relevant, utan istället att en besökare laddade ner ett visst material. Det ger dig information om både vad för slags content du behöver skapa men även hur du kvalificerar leads. Du kan läsa mer om hur du rent taktiskt kan skruva på ditt upplägg i blogginlägget 4 saker du måste ha koll på i din Marketing Automation-setup eller ta del av ett par korta filmklipp om Marketing Automation.

Förslag på KPI:er för dig som marknadsförare

 

  • Besökare på hemsida
  • Visningar/klick på hemsida och e-post
  • Intresseanmälningar
  • CPC för kampanjer
  • Nya leads till sälj 
  • Konverteringskostnad online
  • Return on investment på kampanjer
  • Antal nya kunder
  • Antal order från hemsidan
  • Kostnad för ny kund

Gör fel, gör rätt och skala upp

För att verkligen få effekt av dina digitala marknadsföringssatsningar behöver du skala upp dina aktiviteter, vilket du kan göra med Marketing Automation. Innan du börjar automatisera din marknadsföring gäller det att veta vad som fungerar. Fördelen med Inbound Marketing och annan digital marknadsföring är att du kan prova dig fram och se vad som fungerar. Du kan skruva, vrida och optimera dina kampanjer och få ett kvitto på vad som är mest effektivt. Och sättet du gör det på är genom att analysera dina utvalda KPI:er.

Vässa dina kunskaper

Rusta dig med kunskap om Inbound Marketing genom att läsa vår guide 9 steg för att lyckas med Inbound Marketing. 

Stratiteq - 9 steg för att lyckas med Inbound Marketing


Related blog posts:

Sales Marketing | 2 minutes to read

Manage your relations with digital events

Is event a way for you and your organization to care for and build your relationship with your customers and potential n...

Sales Marketing | 2 minutes to read

Break the barrier between sales and marketing

For all businesses, marketing is important, more or less crucial. It is through our communication, we want to tell about...

Marketing | 2 minutes to read

Så avgör du om din Inbound Marketing-satsning har lyckats

Med rätt förväntningar kan du avgöra om er Inbound Marketing-satsning har lyckats även i ett tidigt stadium. I den här a...