<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=548425&amp;fmt=gif">

Stratiteqs Blogg

close
Av Stefan Hult
den 4 februari 2019

Stardate 96466.23 som James Kirk hade sagt i Star Trek eller tolfte november 2018 uttryckt på vanlig svenska. Låt oss för en stund göra en resa framåt i tiden och fundera på hur en säljares och även en serviceteknikers vardag kan komma att se ut om fem till tio år. Välkommen in i tidsmaskinen!5-10 år

Slutet på ”information at your fingertips”

En av de starkaste trenderna just nu är röststyrning och röstanalys. Tekniken utvecklas i ett rasande tempo och blir mer och mer användbar. Redan nu levererar vi möjligheter för service-tekniker att prata in sina service-ärenden i en mobil enhet som automatiskt konverterar det som sägs till normal text. Skulle dessutom språket vara t.ex. spanska skapas också en översatt version på engelska så att alla inom bolaget kan vara delaktiga i att lösa ärendet.

 

"Om vi skruvar fram denna teknik ytterligare fem år kommer dialogen att analyseras i realtid av en Bot och serviceteknikern kommer att få förslag på lösningar upplästa från en intelligent lösningstjänst."

 

Tjänsten förklarar inte bara vad som behöver göras utan visar även ritningar och rörliga exempelfilmer i personens aktiva glasögon. Denna teknik kallas AR (Augmented Reality) där bilder och text presenteras genom glasögonen som en integrerad del i användarens vardag.

Video gäller för all typ av kommunikation

Även om vi är många som fortfarande tycker om SMS-möjligheten i våra telefoner kommer denna teknik att mer och mer ersättas av videosamtal. Det här blir normalläget i alla distanssamtal och vi ser redan hur video blir mer och mer integrerat i lösningar som Microsoft Teams och Apple FaceTime. Genom integrationer mot säljteamets CRM-system kan video redan idag förbättra kommunikationen både internt och till kund.

Nästa hållplats på denna teknikresa blir 3D-presentationer av den du talar med. Du kan alltså både se och prata med en person som upplevs att vara i samma rum som dig, trots att denne befinner sig på en helt annan plats. Microsoft Research har redan visat hur detta skulle kunna fungera.

Video

I det här Youtube-klippet kan vi se hur en Microsoftforskare pratar med sin dotter via en 3D-visualisering. Det här kommer att ge fantastiska möjligheter för säljaren att kunna komma närmare kunden och därmed förstå kundbehoven ännu bättre. Telefonsamtal kan ersättas av denna typ av möten.

Ett minimum av dokument - istället en unik sammanställning av information

När vi tar in dokument i ekvationen får vi troligen skruva fram klockan ytterligare några år eftersom människor älskar sina dokument! De har väldigt svårt att släppa tanken på att det inte längre är nödvändigt att skriva ut och sätta papper i pärmar. De allra flesta verksamheter har i och för sig nästan slutat med papper men många reglerade branscher kräver fortfarande att ”originalet” är i pappersform.

Konceptet ”dokument” kommer troligen att bli mer diffust eftersom möjligheten att skapa dynamiska sammanställningar av information från många olika källor kommer att vara det normala sättet att konsumera information. Med denna typ av förmågor kommer sättet som säljaren samlar och hanterar sin information att förändras totalt.

En informationssida kan bestå av ett antal dynamiska delar som går att söka och filtrera. Alla underliggande system är sammankopplade och använder samma Masterdata. Det blir då möjligt att söka och göra realtidsanalyser för att veta exakt vad kunden just nu har för utmaningar och hur väl vår organisation presterar mot denna kund. Inbyggd intelligens (AI och liknande) kan ge löpande förslag på lämpligt nästa steg i säljprocessen. Är du nyfiken på hur AI och sälj kan interagera i framtiden kan jag tipsa om ett annat inlägg som jag har skrivit här: Kommer AI ersätta säljarrollen? 

Intelligens och ”Smartness”

Kostnaden för molnbaserad datorkraft blir bara lägre och lägre. I praktiken innebär det att även mindre bolag kan få tillgång till ”state of the art” dataanalys. Microsoft har redan tillfört mycket kraftfull intelligens till sina molntjänster. Man har även arbetat hårt med att förändra informationsstrukturen mellan sina olika tjänster. Det blir därmed möjligt att skapa en samlad upplevelse med ”paneler” från flera olika system som tillsammans ger en sanning. Ett bra exempel på hur detta realiseras är att Microsofts CRM-system nu kan presenteras som en del av samarbetsplattform Microsoft Teams.

Det vi kallar Smartness handlar huvudsakligen om att analysera och använda all data som genereras i bolaget och med hjälp av Intelligens få fakta och trender presenterade på ett sätt som är begripligt för slutanvändarna. Microsoft kallar detta ”den digitala feedback loopen”.

I framtiden kommer den digitala feedback loopen att ha åtkomst till all data i bolaget. Allt säljaren eller serviceteknikern behöver göra är att ställa rätt fråga och välja rätt vy för att i detalj se nuläget och även få förslag på lämpliga åtgärder.

Försvinner kundmötet i framtiden?

Även i framtiden kommer affärer att stängas baserat på magkänsla och med det bolag som känns mest trovärdigt och genuint. Det betyder att alla som har relationer med den potentiella kunden är viktiga även framöver. Möjligheterna att ge helt rätt information och fullt ut förstå kundens behov kommer att utvecklas ytterligare. Det är alltså bolagen med kombinationen rätt människor tillsammans med rätt teknik som kommer att vara framgångsrika även i framtiden.

End of transmission!


Relaterade blogginlägg:

Sales Marketing | 3 minuter att läsa

Break the barrier between sales and marketing

For all businesses, marketing is important, more or less crucial. It is through our communication, we want to tell about...

Sales Service | 3 minuter att läsa

Save time and money with your office in your pocket

The service technicians at a southern Sweden service provider no longer need to keep track of loose notes and bundles of...

Sales Service | 3 minuter att läsa

Customer data is essential to meet service trends

Changing people’s ways of working is difficult because they are always tempted to fall back on what is known and comfort...