<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=548425&amp;fmt=gif">

Stratiteqs Blogg

close
Av Stefan Hult
den 28 december 2018

Artificiell Intelligens kan på många vis användas för att förenkla och effektivisera säljarens vardag. Några exempel är att uppdatera information i säljstödssystemet och presentera intelligenta och relevanta sökningar med hjälp av AI-assistenter. 

Vi har även skrivit om att nyttja AI i en del av affärsprocessen. Något som kan hjälpa era säljare att lägga sin tid på rätt saker men även att fatta viktiga beslut. Läs gärna mer om det här: Kommer AI ersätta säljarrollen?

I denna bloggpost kommer vi att beskriva några sådana scenarion, i vilka AI blir din bästa säljpolare.

Stratiteq_ Intelligenta tasklists

Mycket att hålla i huvudet..

En stor del av en säljares uppgift men även utmaning är att veta vilka arbetsuppgifter som måste prioriteras och hur dessa sen ska hanteras. Det kan handla om vilka ”leads” som bör följas upp först, beroende på störst chans att bli kvalificerade, till att kontakta rätt kunder vid rätt tillfälle för att slutligen stänga affärer.

Oftast gör säljaren bedömningar utifrån erfarenhet, informationen som finns i säljstödssystemet samt genom den kontakt man haft med kunden från start. Det kan bli väldigt mycket information i slutändan och att ha koll på alla datapunkter för att fatta rätt beslut är inte en enkel uppgift!

AI visar vägen

Tänk om säljaren istället skulle få prioriterade uppgifter presenterat för sig när denne startar upp sitt säljstödssystem? Att snabbt kunna bearbeta ett lead som enligt systemet har högst chans att bli kvalificerat, skulle ge en enorm fördel. Tiden det skulle tagit för säljaren att själv komma fram till slutsatsen om det bästa leadet, är nu insparad för att läggas på saker som ger mer direkta resultat.

Guide Collaborative Sales

 

Så här skulle det kunna se ut genom hela affärsprocessen. Från ett prioriterat lead fram till vilken affär som vid tillfället kan stängas, med störst möjlighet till lyckat affärsavslut.

Det som sker är ingen magi, utan AI-tjänsten innehåller flertalet algoritmer som håller koll på alla de datapunkter som skapats. Exempel på några av dessa kan vara:

 

  • Mailkonversationer mellan kund och säljare
  • Aktuell data från säljstödssystemet
  • Kontakter
  • Historiska utfall och data ifrån säljstödssystemet
  • Aktuella trender online

 

Som man kan se ovan är dessa data något som säljaren själv har tillgång till, men skulle ta väldigt mycket tid och möda att sammanställa och dra slutsatser ifrån. Genom att titta på nuvarande affärer och jämföra med historiska utfall, samt se pågående trender i branchen, kan AI i säljstödssystemet räkna ut statistiskt pålitliga slutsatser på en bråkdel av den tid det skulle tagit säljaren att göra detta på egen hand.

 

Enligt Kinsey Global Institute kan ca 45 % av den tid en säljare lägger på säljaktiviteter automatiseras med hjälp av AI.

En syssla som en säljare också måste handskas med ofta är att upprätthålla alla de kundkontakter som finns i säljstödssystemet. Dels för att driva affärerna framåt men också för att inte riskera att tappa kunden. Här kan AI i säljstödssystemet hjälpa era säljare med att hålla reda på att ingen kund förbises.

Ett exempel på detta kan vara:

  • När säljaren inte kontaktat en kund på 3 månader får denne en notifikation om detta och blir rekommenderad att göra ett samtal med kunden.

Säljaren får här hjälp på traven, inte bara med att hålla sig uppdaterad på vilka uppgifter som behöver utföras, utan även i ”rätt” ordning.

Ett team – som blir starkare tillsammans!

Man ska dock inte se säljarens betydelse som mindre viktig bara för att man har AI i sina säljstödssystem. Det är med dessa två tillsammans som den fulla potentialen visar sig. AI hjälper till att analysera stora mängder data i realtid, och  säljaren tar sedan mänskliga och rationella beslut utifrån den data som presenterats.

En viktig poäng, som vi också nämt flertalet gånger tidigare i våra bloggposter, är att AI använder sig av datapunkter av flera olika slag. Ju mer data AI-tjänsten har tillgång till, desto bättre och säkrare resultat kan den presentera för säljaren. Utan tillräcklig och relevant data minskar drastiskt nyttan och effektiviteten AI kan tillföra.

Vi säger det igen. Era säljare måste uppdatera säljstödssystemen så mycket som möjligt. Ju mer desto bättre. Det kan vara en utmaning i början men säljaren kommer snabbt märka att det lönar sig i längden. För fler tips kan du ladda hem vår gratis guide där vi har sammanställt 7 steg för att lyckas med implementeringen av ett nytt CRM- system - med samarbete i fokus. 

Så ett framtidens tips, låt AI göra grovjobbet så kan era säljare fokusera på rätt saker, vid rätt tidpunkt!

Lycka till!

CRM-guide: Så lyckas du med implementeringen

 
 

Relaterade blogginlägg:

Sales Marketing | 3 minuter att läsa

Break the barrier between sales and marketing

For all businesses, marketing is important, more or less crucial. It is through our communication, we want to tell about...

Sales Service | 3 minuter att läsa

Save time and money with your office in your pocket

The service technicians at a southern Sweden service provider no longer need to keep track of loose notes and bundles of...

Sales Service | 3 minuter att läsa

Customer data is essential to meet service trends

Changing people’s ways of working is difficult because they are always tempted to fall back on what is known and comfort...