<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=548425&amp;fmt=gif">

Stratiteqs Blogg

close
Av Fredrik Swahn
den 18 juli 2019

Funderar din organisation på att investera i ett CRM-system? Se till att börja i rätt ände genom att definiera vilka behov som systemet ska lösa. Se investeringen som ett förändringsprojekt och tydliggör vad förändringen ska åstadkomma och varför. Då ökar du sannolikheten för en lyckad investering.

Många IT-investeringar misslyckas för att man inte har fastställt vad systemet ska åstadkomma. Istället hoppas man på att systemet ska lösa alla möjliga problem. Det händer också att systemleverantörer möter kunder som har tagit fram en lång lista över tekniska krav på systemet men har glömt att ta fram effektmål för investeringen.

Det viktigaste för en lyckad investering är att ni som beställare har formulerat vilka behov som CRM-systemet ska lösa. Lägg tid på att skapa samsyn i organisationen om vad ni vill uppnå med systemet och hur ni ska prioritera. Då blir det mycket lättare för systemleverantören att hjälpa er.

Stratiteq_effektmål

Ta fram strategi och effektmål

För att kunna göra en bra upphandling av ett CRM-system måste du veta hur ni i slutändan ska utvärdera ROI. Självklart ska en investering i ett CRM-system ha tydliga projektmål, såsom tidsram, budget och kvalitetskrav. Men det måste också finnas effektmål som baseras på er strategi. Vilken effekt ska CRM-systemet ge?

Börja med att kartlägga organisationen och ta fram vision, mål och strategi för investeringen. Strategin kan till exempel vara att ni vill öka marknadspenetrationen, korta ledtiderna, höja marginalerna eller öka försäljningen till befintliga kunder. Sätt sedan upp effektmål för vad ni vill uppnå med CRM-systemet. Var vill ni befinna er om till exempel tre år när CRM-systemet har implementerats? Med hjälp av effektmålen kan ni utvärdera investeringen. Tips! Läs även vårt blogginlägg Därför ska du inte köpa ett CRM-system och ladda hem vår checklista 'Kontrollera följande innan du investerar i ett CRM-system' där vi har samlat bra tankar som du gärna vill ha reflekterat kring innan en investering. 

Ladda ner checklistan

Tänk stort, börja smått, skala upp

På Stratiteq brukar vi säga ”tänk stort, börja smått, skala upp”. Även om själva implementeringen av ett nytt CRM-system går snabbt tar det tid att börja arbeta på ett nytt sätt.

Tänk därför stort men börja smått genom att inte implementera
alla tänkbara funktioner på en gång.

I så fall riskerar ni att dra ut på projekttiden och det kan bli mer motstånd internt när medarbetarna förväntas arbeta i ett system som kan uppfattas som krångligt.

Sätt istället upp delmål och börja med att implementera de delar där det går att få en snabb effekthemtagning. Be systemleverantören att ta bort alla funktioner som inte kommer att användas till en början. Därefter kan ni skala upp genom att implementera fler funktioner vartefter. På det här sättet kan ni både korta projekttiden och öka sannolikheten för en lyckad start. Det händer ganska ofta att man märker att vissa arbetssätt eller funktioner behöver ändras eller att användarna upptäcker smartare sätt att jobba i systemet. Genom att skala upp vartefter kan ni bli mycket mer agila i hur ni använder och utvecklar systemet.

Fortsätt att utveckla och förbättra system och processer

Att investera i ett CRM-system är inte som att investera i en ny dator eller i ett nytt kylskåp. Ett modernt CRM-system erbjuder så många nya möjligheter för samverkan, varierande arbetssätt och effektivisering att det bör betraktas som ett förändringsprojekt. 

Efter själva implementeringen bör du fortsätta att utveckla och förbättra både CRM-systemet och era processer och hela tiden utvärdera mot uppsatta mål. Vare sig marknaden, kundbehoven eller er egen verksamhet är statisk utan förändras ständigt. Det innebär att även arbetssätt och systemstöd behöver förändras vartefter.

 

 

Stratiteq_guide_12 framgångsfaktorer

Vi har samlat de viktigaste framgångsfaktorerna för att lyckas med en CRM-implementering. Var ska man börja, vad ska man göra och vilka är fallgroparna?

Ladda ner vår checklista och ta del av tipsen, såsom att fokusera på ROU, return on usage, och mycket mer.

Lycka till!

Ladda ner checklista

 


Relaterade blogginlägg:

Sales Marketing | 2 minuter att läsa

Break the barrier between sales and marketing

For all businesses, marketing is important, more or less crucial. It is through our communication, we want to tell about...

Sales Service | 2 minuter att läsa

Save time and money with your office in your pocket

The service technicians at a southern Sweden service provider no longer need to keep track of loose notes and bundles of...

Sales Service | 2 minuter att läsa

Customer data is essential to meet service trends

Changing people’s ways of working is difficult because they are always tempted to fall back on what is known and comfort...