<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=548425&amp;fmt=gif">

Stratiteqs Blogg

close
Av Adam Deltinger
den 29 december 2018

Ofta säger tjänsteföretag att värdet sitter i huvudet hos deras anställda. Betyder det att när de anställda går hem, går också värdet hem?

Så var det förr

När klockan slog 8 trampade företagets personal in på kontoret och det var ”business as usual”.Telefonväxeln kopplades om till någon form av reception och man kunde ta emot samtal. Säljaren startade upp sin dator, öppnade mailen samt sina affärssystem och var nu igång!

Situationen var den omvända när klockan slog 5. Växeln slogs om till en telefonsvarare och datorerna stängdes ner. Det var så kallat ”EOD” – End of day, men man skulle även kunna kalla det ”EOB” - End of business.

företagets värde hem kl. 17

Hur är det idag?

Idag ser det inte riktigt ut så som beskrivet ovan. Företagen har ofta en mer avancerad telefonsvarare som kan guida kunden genom knapptryckningar och röstsvar. Denne kan ge relevanta svar på frågor, hänvisa kunden vidare till företagets hemsida osv.

Vi har tidigare också nämt dagens allt mer mobila arbetssätt! Era säljare har tillgång till mobila enheter såsom laptop och mobil som möjliggör arbete utanför kontoret. Både på och utanför arbetstid! Medarbetarna läser och svarar på mail vartsom och närsom. Affärssystemet ligger kanske redan i molnet och kan därför också alltid nås under samma principer.

Business as usual – always…

Nackdelar?

Ert företag nyttjar kanske redan molntjänster helt eller delvis och era säljare har idag möjlighet att arbeta modernt och mobilt. De är tillgängliga överallt, kan nå sina egna dokument samt kan utföra sina arbetsuppgifter även utanför kontoret.

Många företag stannar nu upp och tycker att detta är bra nog. Det finns dock fortfarande nackdelar att ta hänsyn till:

   • Ett mobilt arbetssätt med ständiga uppkopplingsmöjligheter kan ge upphov till stress och medföljande personliga samt operativa skador
   • Det är lätt att kommunikationen och samarbetet mellan säljaren och dennes kolleger försämras
   • Det finns risk att arbetssätt och strukturer blir personberoende

Den sista är väldigt viktig då den också ger upphov till de två första punkterna. Att börja arbeta med modern teknik i sig hjälper inte alltid, utan man måste använda rätt redskap! Fortfarande ligger ofta säljarens egna dokument, mötesanteckningar och annan viktig information på egna privata ställen och kan inte nås av någon annan. Personberoendet finns alltså kvar men kan även ytterligare försämras med mobila arbetssätt.

Då man inte längre alltid är bunden till sitt skrivbord eller kontor för att utföra sitt arbete, är det risk för att kommunikation och samarbete blir lidande. Som nämnts tidigare måste därmed säljare idag börja jobba i team för att kunna mäta sig med, eller ligga före, konkurrenterna.

 

”Risken finns alltså, precis som rubriken lyder, att företagets värde går hem klockan 17!”

 

Hur kan man då förhindra detta ?

Använd moderna samarbetsverktyg 

   • Med hjälp av moderna samarbetsverktyg kan era säljare kommunicera och samarbeta även om man arbetar från olika platser.
   • Gemensamma alltid nåbara filytor, istället för lokala filer på säljarnas datorer, minskar personberoendet avsevärt.
   • Låt alla i teamet ha ständig tillgång till relevanta dokument som till exempel kunddokument, mötesanteckningar och dokumentation, tack vare ett gemensamt samarbetsverktyg.
   • Spela in samtal och möten som sedan kan delges andra som har behov att tillgodose sig informationen. Med hjälp av AI kan även dessa konverteras till text som är sökbar.

 

Ännu mer AI

   • Att använda AI för att möta dina kunder efter arbetstid är ett effektivt sätt att hålla företagets värde uppe även när personalen har gått hem! Smarta telefonsvarare kan ge större värde till kunderna genom att kunna ge bättre och snabbare svar, istället för att hänvisa till förinspelat och statiskt material.
   • Att använda AI-tjänster via företagets hemsida kan också här förbättra interaktionen med kunderna. Statisk information byts istället ut mot relevant information som ger ett större värde.

Slutsats

Många företag idag har kommit en bra bit på vägen vad gäller digitalisering och modern teknik men missar ofta att nyttja de många tjänster som finns tillhands (för exempel på dessa kan du kasta ett öga på mitt blogginlägg De nya möjligheterna med ett modernt AI-baserat arbetssätt). Även med en utvecklad teknik finns några saker som är lätt att förbise.

Det är nämligen viktigt att inse att allt inte handlar om tekniken med alla dess verktyg, utan också om att förändra säljarens arbetssätt. VIlket inte alltid är lätt då arbetssättet ofta är både  inpräglat och känns bekvämt. Här gäller det att visa på nyttor och fördelar för säljaren själv, inte bara för företaget. Att tvinga till förändring genom att kasta teknik på användare är sällan något som lyckas.

Ser man också till att utbildning sker i de nya verktygen minskar risken för att misslyckas. Med moderna samarbetsverktyg och ett transparent arbetssätt blir information tillgänglig för alla, även efter kl. 17.

Stratiteq - Fem steg för att öka samarbetet
Ensam är inte längre stark. I allt fler branscher blir säljcyklerna kortare och affärerna mer komplexa. För att bli framgångsrik i den här nya miljön behöver alla i organisationen samverka för att man ska kunna stå sig i konkurrensen. Vinnarna blir de organisationer som lyckas få full utväxling av kunskapen hos alla sina medarbetare. Här är 5 steg för ökad samverkan för att vinna affärer.
Ladda ner checklista
 
Adam Deltinger är en plattformsspecialist och modern workplace konsult som hjälper
kunder i sin digitalisering med hjälp av moderna verktyg och arbetssätt.
+46 76 526 98 33
 

Relaterade blogginlägg:

Sales | 3 minuter att läsa

Så kan du göra ditt nya CRM-system mer attraktivt att använda

Att få säljarna att använda gemensamma processer i ett smart CRM-system handlar till stor del om ledarskap och kulturfrå...

Sales | 3 minuter att läsa

Missar ni affärer på grund av stök i CRM-systemet?

Så snart flera personer jobbar i samma system blir det snabbt stökigt. Stökigast av alla system brukar vara CRM-systemet...

Sales | 3 minuter att läsa

Samarbete på tvären - alla till alla

I några av bloggposterna i vår serie har vi pekat på möjligheterna som kan frigöras om alla som är en del av säljprocess...