<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=548425&amp;fmt=gif">

Stratiteqs Blogg

close
Av Stefan Hult
den 29 december 2018

Ofta säger tjänsteföretag att värdet sitter i huvudet hos deras anställda. Betyder det att när de anställda går hem, går också värdet hem?

Så var det förr

När klockan slog 8 trampade företagets personal in på kontoret och det var ”business as usual”.Telefonväxeln kopplades om till någon form av reception och man kunde ta emot samtal. Säljaren startade upp sin dator, öppnade mailen samt sina affärssystem och var nu igång!

Situationen var den omvända när klockan slog 5. Växeln slogs om till en telefonsvarare och datorerna stängdes ner. Det var så kallat ”EOD” – End of day, men man skulle även kunna kalla det ”EOB” - End of business.

företagets värde hem kl. 17

Hur är det idag?

Idag ser det inte riktigt ut så som beskrivet ovan. Företagen har ofta en mer avancerad telefonsvarare som kan guida kunden genom knapptryckningar och röstsvar. Denne kan ge relevanta svar på frågor, hänvisa kunden vidare till företagets hemsida osv.

Vi har tidigare också nämt dagens allt mer mobila arbetssätt! Era säljare har tillgång till mobila enheter såsom laptop och mobil som möjliggör arbete utanför kontoret. Både på och utanför arbetstid! Medarbetarna läser och svarar på mail vartsom och närsom. Affärssystemet ligger kanske redan i molnet och kan därför också alltid nås under samma principer.

Business as usual – always…

Nackdelar?

Ert företag nyttjar kanske redan molntjänster helt eller delvis och era säljare har idag möjlighet att arbeta modernt och mobilt. De är tillgängliga överallt, kan nå sina egna dokument samt kan utföra sina arbetsuppgifter även utanför kontoret.

Många företag stannar nu upp och tycker att detta är bra nog. Det finns dock fortfarande nackdelar att ta hänsyn till:

   • Ett mobilt arbetssätt med ständiga uppkopplingsmöjligheter kan ge upphov till stress och medföljande personliga samt operativa skador
   • Det är lätt att kommunikationen och samarbetet mellan säljaren och dennes kolleger försämras
   • Det finns risk att arbetssätt och strukturer blir personberoende

Den sista är väldigt viktig då den också ger upphov till de två första punkterna. Att börja arbeta med modern teknik i sig hjälper inte alltid, utan man måste använda rätt redskap! Fortfarande ligger ofta säljarens egna dokument, mötesanteckningar och annan viktig information på egna privata ställen och kan inte nås av någon annan. Personberoendet finns alltså kvar men kan även ytterligare försämras med mobila arbetssätt.

Guide Collaborative Sales

Då man inte längre alltid är bunden till sitt skrivbord eller kontor för att utföra sitt arbete, är det risk för att kommunikation och samarbete blir lidande. Som nämnts tidigare måste därmed säljare idag börja jobba i team för att kunna mäta sig med, eller ligga före, konkurrenterna.

 

”Risken finns alltså, precis som rubriken lyder, att företagets värde går hem klockan 17!”

 

Hur kan man då förhindra detta ?

Använd moderna samarbetsverktyg 

   • Med hjälp av moderna samarbetsverktyg kan era säljare kommunicera och samarbeta även om man arbetar från olika platser.
   • Gemensamma alltid nåbara filytor, istället för lokala filer på säljarnas datorer, minskar personberoendet avsevärt.
   • Låt alla i teamet ha ständig tillgång till relevanta dokument som till exempel kunddokument, mötesanteckningar och dokumentation, tack vare ett gemensamt samarbetsverktyg.
   • Spela in samtal och möten som sedan kan delges andra som har behov att tillgodose sig informationen. Med hjälp av AI kan även dessa konverteras till text som är sökbar.

 

Ännu mer AI

   • Att använda AI för att möta dina kunder efter arbetstid är ett effektivt sätt att hålla företagets värde uppe även när personalen har gått hem! Smarta telefonsvarare kan ge större värde till kunderna genom att kunna ge bättre och snabbare svar, istället för att hänvisa till förinspelat och statiskt material.
   • Att använda AI-tjänster via företagets hemsida kan också här förbättra interaktionen med kunderna. Statisk information byts istället ut mot relevant information som ger ett större värde.

Slutsats

Många företag idag har kommit en bra bit på vägen vad gäller digitalisering och modern teknik men missar ofta att nyttja de många tjänster som finns tillhands (för exempel på dessa kan du kasta ett öga på mitt blogginlägg De nya möjligheterna med ett modernt AI-baserat arbetssätt). Även med en utvecklad teknik finns några saker som är lätt att förbise.

Det är nämligen viktigt att inse att allt inte handlar om tekniken med alla dess verktyg, utan också om att förändra säljarens arbetssätt. VIlket inte alltid är lätt då arbetssättet ofta är både  inpräglat och känns bekvämt. Här gäller det att visa på nyttor och fördelar för säljaren själv, inte bara för företaget. Att tvinga till förändring genom att kasta teknik på användare är sällan något som lyckas.

Ser man också till att utbildning sker i de nya verktygen minskar risken för att misslyckas. Med moderna samarbetsverktyg och ett transparent arbetssätt blir information tillgänglig för alla, även efter kl. 17.

För mer information är du välkommen att ladda hem vår gratis guide med kunskap om hur de organisationer som lyckas få full utväxling av kunskapen hos alla sina medarbetare är vinnarna. Häri får du 5 konkreta steg för ökad samverkan för att vinna affärer. 

 

Ladda hem

 
 

Relaterade blogginlägg:

Sales Marketing | 3 minuter att läsa

Break the barrier between sales and marketing

For all businesses, marketing is important, more or less crucial. It is through our communication, we want to tell about...

Sales Service | 3 minuter att läsa

Save time and money with your office in your pocket

The service technicians at a southern Sweden service provider no longer need to keep track of loose notes and bundles of...

Sales Service | 3 minuter att läsa

Customer data is essential to meet service trends

Changing people’s ways of working is difficult because they are always tempted to fall back on what is known and comfort...