<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=548425&amp;fmt=gif">

Stratiteqs Blogg

close
Written by Fredrik Töörn
on 2 april 2019

Då står man där på tröskeln. Bakom dig surrar servrarna i serverrummet, framför dig vidgar sig horisonten och i skyn vilar molnet.

Att slippa problemen med hårdvaran och att enbart kunna fokusera på funktionerna som är viktigast för er affär går hand i hand med vad ni vill åstadkomma i ert företag. Och att dessutom få hjälp av en ständigt växande flora av befintliga grundtjänster, gör det ännu enklare att ta beslutet att lyfta er organisation upp i molnet.

Men vad gör du nu? Var börjar du?

Stratiteq Lift Shift and Beyond

Första steget: Knyt ditt erbjudande till din affärsmodell

Det första steget har inget med teknik eller Azure att göra. För att kunna göra en plan och förstå hela värdet av att flytta dina tjänster och applikationer till molnet, måste du ha en tydlig vision av vad du vill åstadkomma och vad du vill förändra i dina tjänster och applikationer. Vad är det du egentligen vill erbjuda dina kunder och medarbetare? 

Att knyta det du vill erbjuda till din affärsmodell ger dig möjligheten att förstå värdet av den förändring du kan göra, att förstå vad du kan tjäna på en förändring. Det finns många sätt att ta sig an detta arbete och kanske har du redan en modell för detta i ert företag. Stratiteq har en lång erfarenhet av att bland annat jobba med Business Model Canvas där en del är att vi utvärderar er nuvarande affärsmodell, identifierar nya behov, möjligheter och utmaningar och skissar på förändringar eller nya affärsmodeller. Det här angreppssättet hjälper till att skapa samsyn och ökar förståelsen för vilka förändringar som behöver göras och vilket värde som de kan skapa.

Stratiteq BMC

 

Andra steget: Analysera vad som ger störst affärsvärde för ditt företag

När du identifierat vilken förflyttning du vill göra affärsmässigt, är det lättare att sätta en tydlig plan för vilka av dina tjänster och applikationer som behöver tas till nästa steg för att skapa förutsättningar för den förändringen. Vi analyserar helt enkelt vad Lift, Shift & Beyond skulle kunna innebär för de relevanta tjänsterna och applikationernas vidareutveckling.

Kanske visar en analys att du även har tjänster eller applikationer där värdet av en förändring är liten. En investering för att bygga om dessa system till att utnyttja Azures PaaS tjänster är sannolikt inte lönsam, utan en traditionell Lift & Shift för att komma ifrån egen hårdvara kanske är det som ger mest värde.

Att fokusera på det som ger störst affärsvärde för just din verksamhet är det centrala i analysen.

Det tredje steget: En ny lösning tas fram

Det tredje steget tar vi tillsammans mot en ny lösning. En eller flera arkitekter från Stratiteq sätter sig tillsammans med era systemägare, arkitekter och andra eventuella leverantörer in i varje utvald tjänsts och applikations arkitektur. Därefter följer ett jobb där vi mappar upp de olika funktionsblocken mot Azures olika PaaS tjänster och analyserar vad som kan ersättas av dessa, vad vi behöver bygga om och vad vi kan behålla som det är.

Bild-Fredrik Töörn-turkos

Vi går också igenom er roadmap för tjänsten/applikationen för att förstå önskade förändringar och prioritering. Baserat på detta kan vi sätta ett förslag på en plan för hur ni skulle kunna göra denna förändring. Vad är lämpligt som steg ett för att få den befintliga tjänsten/applikationen att fungera i Azures mikrotjänstmiljö? Vilka önskade förändringar gör man redan i steg ett? Är det funktioner som är topprioriterade eller finns det rent taktiska förändringar som förenklar flytten och gör att vi kan göra arbetet mer effektivt ur ett kostnads- eller tidsperspektiv?

Vi ser också över hur ni arbetar idag och med vilka verktyg. Vi ser att det ligger ett stort värde i att använda Azure DevOps verktygen för att förflytta sig mot ett mer agilt arbetssätt som tillåter continous deployment. Att verkligen jobba agilt kommer att påverka mer än bara utvecklare och systemägare, utan ställer även krav på bland annat management. Förändringen kommer sannolikt påverka era processer och hur ni organiserar er, vilket gör det extra viktigt att avsätta tid och ha en plan för den förändringsledning som kommer vara nödvändig. 

 Till sist gör vi ett grovt estimat på hur mycket tid det samlade arbetet tar samt gör en estimering av vad er framtida driftskostnad kommer att bli i Azure.

Det fjärde och sista steget: Beslutet

Det stora steget för ert företag är till sist att ta beslutet att göra förändringen. Med hjälp av de analyser vi tar fram, beskrivning av arbetsgången samt en plan för utbildning och förändringsledning, kan Stratiteq skapa det nödvändiga beslutsunderlaget och ge er förtroendet för att det är rätt förflyttning att göra.

Står du inför att ta steget att lyfta ert företag till molnet? Ladda gärna ner vårt kundcase här nedan eller hör av dig så kan vi berätta mer. 

Stratiteq Lift Shift Beyond

I det här kundcaset får du läsa om Securitas behov kring sin mobila plattform, hur vi på Stratiteq utvecklade den, lyfte upp den till molnet och skapade en mer kostnadseffektiv, skalbar och – framför allt – en framtidssäkrare plattform.

Ladda hem kundcase

Related blog posts:

Software Development Business Innovation | 3 minutes to read

Climate Hackathon – a success story

Climate Hackathon was a great success, with a lot of amazing solutions built by hackathon participants. We believe these...

Insights & Analytics Software Development Business Innovation | 3 minutes to read

Edge computing with Azure Percept

We had an opportunity to be among the first in the world to try out Microsoft's new Azure Percept development kit as par...

Insights & Analytics Software Development Business Innovation | 3 minutes to read

Solving customer challenges - Stratiteq's Hackathon 2020

A hackathon is a design sprint-like event, in which developers and others involved in software development collaborate i...