<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=548425&amp;fmt=gif">

Stratiteqs Blogg

close
Av Stefan Hult
den 19 augusti 2019

För att kunna boosta din verksamhets försäljning behöver ni troligtvis samarbeta bättre inom organisation. I det här blogginlägget berättar jag mer om hur man kan skapa engagemang hos medarbetarna att vara delaktiga i säljprocessen - utan att vara säljare! Vi kommer även att titta på systemstöd och vilka steg din organisation behöver ta. Som tur är behöver man inte göra om allt från början, med teknik och strategi i en optimal mix kommer du snabbt märka resultat.

Stratiteq FW

Alla är säljare, eller?

Vi har hört påståendet i alla tider – ”alla i bolaget är säljare”. Men vad blir det ärliga svaret om du ställer ”är du säljare”-frågan till någon i supportorganisationen? Nästan helt säkert ett rungande NEJ! Om du däremot ställer frågan om de har en bra kundrelation, är svaret ett lika tvärsäkert JA. 

Det finns en inbyggd tveksamhet att kalla sig för säljare eftersom man är rädd för att tappa förtroendet från kunden om det samtidigt ska ”säljas”.

Teamet är allt!

De medarbetare som har en stark kundrelation är fantastiskt värdefulla för ett långsiktigt och framgångsrikt samarbete med kunden. Genom att koppla in samtliga medarbetare i ett gemensamt kommunikationsflöde, får säljarna löpande information om kundens faktiska behov och kan anpassa erbjudandet mot detta. Supportansvariga och andra Firstline Workers får samtidigt den kompletta bilden av allt som pågår. 

Rollen som Firstline Worker i en organisation

Det finns inget riktigt bra svenskt uttryck för det engelska begreppet Firstline Worker. Enkelt översatt betyder det de personer som arbetar längst ut, och alltså är närmast kunden. De saknar ofta kommunikationsvägar och även verktyg för att kunna vara delaktiga i de interna dialogerna. Virpi Voinonen som kallar sig ”Chief cartoonist and corporate storytellerhar gjort den här illustrationen som beskriver utmaningen supertydligt: 

Det saknas helt enkelt kommunikationsvägar. Information och kunskap om kunden filtreras bort de olika chefsnivåerna. 

Få det att hända 

Vi på Stratiteq har erfarenhet av alla delar i de här processerna: 

 • Arbetet med säljprocessen och tillhörande CRM-system (Microsoft Dynamics 365) 
 • Skapa delaktighet och engagemang hos Firstline Workers med hjälp av Microsoft Teams och Yammer 

Vi har till och med tagit det hela ytterligare ett steg och skapat ett samlat erbjudande som vi kallar Collaborative Sales. Här tar vi ett helhetsgrepp för att lyfta hela kundrelationen till nya höjder! Vi har ett webinar den 18 september där vi berättar mer, välkommen att delta du också. 

Webinar Firstline Workers

It takes Teams to make a deal

It takes Teams to make a deal” är vår tagline och det säger faktiskt allt. Teamet (gruppen) är möjliggöraren och Microsoft Teams är hörnpelaren i tekniken. 

Processen

En vanlig säljprocess har fem steg - AWARENESS, CONSIDERATION, CONVERSION, LOYALTY & ADVOCACY 

De tre första stegen handlar om att landa affären på att snabbt och professionellt sätt. De två efterföljande stegen handlar om hur man upprätthåller en bra relation med kunden när man fått förtroendet att bli leverantör.

Det finns alltså en ganska tydlig uppdelning i två faser där olika delar av organisationen är delaktiga i respektive fas. Av denna anledning delar vi därför upp Collaborative Sales i två delar, en för varje fas. 

AWARENESS, CONSIDERATION, CONVERSION 

Processen är snabb och fokuserad på tydlig effekt, både i säljteamet och hos Firstline Workers. Denna fas omfattar: 

 • Define Vision, Road-map & Create Plan 
  En tydlig vision tas fram för slutresultat som mappar mot organisationens övergripande vision. Det tas fram en road-map som beskriver vilka tydliga verksamhetsförmågor som kommer att tillföras över tid. Slutligen tas en aktivitetsplan fram för att möjliggöra en fokuserad implementation. 
 • Map to Business Value 
  Funktionalitet och processförändringar kopplas till vision och road-map. 
 • Launch to Right Target Audience 
  I detta steg säkerställer vi att vi lanserar till rätt målgrupp och att aktiviteter genomförs för att få till en verklig förändring i arbetssätt och att de nya verktygen börjar användas.  
 • Evaluate, Adapt & Iterate 
  En tid efter att införandet är klart görs utvärdering med hjälp av utvärderingsformulär och uppföljningsmöte för att göra justeringar och planera för nästa fas. 

LOYALTY & ADVOCACY 

Även i denna fas är fokus på snabbt resultat men vi tar med oss erfarenheter från den första fasen. I den andra fasen är Firstline Workers om möjligt ännu viktigare eftersom man nu är i ”run mode” och leveransen av tjänster och övrig förvaltning ska pågå under lång tid. Det centrala är att sänka ribban för delaktighet från Firstline Workers. 

Genomförandet av fas två är en variant av fas ett men med i huvudsak andra deltagare. 

 • Verify Vision, Road-map & Create Plan
 • Map to Business Value 
 • Identify Formal & Informal Influencers 
 • Launch to Right Target Audience 
 • Evaluate, Adapt & Iterate 

Avslutningsvis är här en övergripande bild över delarna i Collaborative Sales. Bilden är ”informations-intensiv” och kräver förklaring av de olika delarna. Tveka inte att ta kontakt med mig så hjälper jag gärna till med att reda ut begreppen! 

 

Vill du ha fler nycklar till hur ni öppnar dörrar med den här typ av samarbete kan du anmäla dig till Stratiteqs kommande webinarie där Hampus Hellström och jag bjuder på gratis tips och erfarenheter från verkligheten med steg till hur även ni kan boosta er verksamhets försäljning. Välkommen med din anmälan.

 
Anmälan till webinar
 

Relaterade blogginlägg:

Sales Modern Workplace | 16 minuter att läsa

Samarbeta smidigare med rätt systemstöd

I många branscher har affärerna blivit mer komplexa. Fler personer i organisationen behöver samverka för att ge bästa mö...

Sales | 16 minuter att läsa

Välj ett flexibelt och samarbetsfokuserat CRM-system som du kan växa med

Funderar du på att investera i ett nytt CRM-system?Se då till att välja ett flexibelt system som kan skalas upp och ändr...

Sales Modern Workplace | 16 minuter att läsa

Aktivera era anställdas jetpacks

I det här blogginlägget kommer jag berätta om hur ni kan öka säljkraften i organisationen utan att anställa fler säljare...