<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=548425&amp;fmt=gif">

Stratiteqs Blogg

close
Written by Charlotte Eivesteen
on 19 mars 2019

Marketing Automation handlar precis som det låter om att automatisera sin marknadsföring med hjälp av ett system. Med Marketing Automation kan många uppgifter och processer skötas automatiskt – skapa kampanjer, uppdatera bloggar, publicera inlägg på sociala medier, målgruppsanpassa nyhetsbrev och fånga leads. Inte minst flytta fram leads i köpresan. Med andra ord, marknadsavdelningens arbete kan effektiviseras avsevärt.

apple-bed-bedroom-54283

Vilka är fördelarna med Marketing Automation?

Eftersom "allt som kan digitaliseras kommer digitaliseras" så kommer marknadsavdelningen att behöva hänga med i en allt snabbare takt. Det kan i sig skapa en viss osäkerhet och frågor vi ofta får höra är "Är vi rustade för det här?" och "Kommer mitt jobb finnas kvar?". 

Att sätta igång arbetet med Marketing Automation är en process som initialt kan upplevas aningen ironisk då det är en hel del manuellt arbete som måste göras. Kort och gott, det är ett nytt hantverk som ska läras. Av samma anledning är de personella resurserna A och O. Vi kommer skriva mer om detta på bloggen – hur du bäst rustar ditt team. När det gäller marknadsavdelningen så kommer den absolut inte försvinna och medarbetare kommer inte heller förlora sina jobb. Mer troligt kan de snarare se fram emot både personlig utveckling och en uppdaterad rollbeskrivning. När grundjobbet är gjort kommer ni märka att fördelarna som visar sig i form av tidsbesparing och möjligheten att kunna skala upp är väl värda resan.

Marketing Automation handlar om att spara tid genom att få skalbarhet i arbetet. Du och dina teammedlemmar kommer att kunna arbeta mer effektivt när ni inte längre behöver ägna er åt rutinuppgifter.

Genom att automatisera arbetsuppgifter kommer systemet jobba åt dig dygnet runt. Dessutom kommer mätbarheten öka, tack vare Marketing Automation. I takt med den ökade digitaliseringen så ökar även förväntningarna på marknadsavdelningen – att de ska sätta affärsmässiga mätbara mål och följa upp investeringarna. Inte minst från ledningshåll så märker vi att kraven ökar på att marknadschefer måste kunna motivera varför de prioriterar sin marknadsbudget som de gör, samt veta exakt hur de på bästa vis skapar trafik och genererar leads.

Data hjälper dig att göra ett bättre jobb

För en tid sedan genomförde Hubspot sin globala undersökning, State of Inbound 2018, där respondenter från över 6000 företag svarade. Bland responenterna angav 61% att deras största utmaning var att generera trafik och leads. 39% angav att deras största utmaning var att uppvisa ROI på marknadsaktiviteterna. De här utmaningarna känner de flesta igen sig i, som jobbar med marknadsföring. Verktyg för Marketing Automation kan hjälpa till med båda dessa utmaningar. Med hjälp av all data som du kan få ut från den här typen av system så kan du till exempel få svar på vilka kampanjer som genererar flest leads och vilken konverteringsgraden är i respektive steg i marknads- och säljtratten. I praktiken kan du få fram nästan hur mycket data och siffror som helst. Så det är viktigt att välja just de nyckeltal som visar de olika stegen i processen mot ditt önskade resultat (bokat möte, affärsmöjligheter, offert, order etc.).

Skärmavbild 2019-03-18 kl. 15.51.57

Tänk på att det tar tid

Var beredd på att det tar tid att sätta upp och upprätthålla det löpande arbetet med Marketing Automation. I praktiken kommer marknadsavdelningen börja jobba på ett helt nytt sätt, med allt vad det innebär. Läs gärna vårt blogginlägg Så bli du en stjärna på Inbound Marketing där vår kollega Martin berättar mer om filosofin bakom just Inbound Marketing. Ofta behöver ganska mycket content tas fram eftersom content är själva motorn i Marketing Automation. Här behöver du fundera på om ni ska producera detta själva, och lära er på vägen, eller om ni ska köpa in expertis. Vi har skrivit mer om det nya teamet i blogginlägget Så rustar du ditt team för Marketing Automation.

Contentbaserad marknadsföring och Marketing Automation är en ostoppbar duo.

Du behöver ha tid för att kunna testa, få göra fel och göra om. När det är dags att komma igång kan det ibland vara bra att internt benämna den första kampanjen som en pilot. Det brukar skapa en bättre förståelse kring behovet av att testa sig framåt och att allt inte kommer att hända på en gång. Eftersom resultaten inte kommer med en gång ska ni såklart inte släppa allt som ni gjort tidigare, utan ha kvar ett ben i det gamla för att undvika att det uppstår ett vakuum på marknaden. Hur snabbt du kan börja utvärdera dina kampanjer beror också på hur lång tid det tar för just ditt företag att gå från lead till affär. Jobbar du till exempel i en komplex bransch med en säljcykel på i genomsnitt nio månader så är det den tiden du bör räkna med. 

Stratiteq - 9 steg för att lyckas med Inbound Marketing

 

Fler fördelar med Marketing Automation

De främsta fördelarna med Marketing Automation är som nämnts att det är tidsbesparande, skalbart och ger en ökad mätbarhet. Det finns fler fördelar. Några av dem är:

  • Plattformen för Marketing Automation tillåter dig att föra en mer personlig dialog med kunder och prospekt. Det kan vara allt från hälsningsfraser och bilder, till återkoppling till tidigare beteenden som personen uppvisat på till exempel bloggen eller hemsidan.
  • Det blir lättare för dig att hantera leads. Alla leads ska inte pushas vidare i köpresan. De som inte är varma kan du istället hålla igång genom att då och då kommunicera och förse dem med värdefullt innehåll. När de väl visar ett öka engagemang så kan du ta dem längre fram i köpresan genom att förse dem med rätt information vid rätt tillfälle.
  • Genom att skapa relevant och värdefullt innehåll på bloggen, i sociala medier, i guider eller annat material så etablerar ni en position på marknaden som expert. Hjälpsam är ett viktigt ledord. Allt material måste vara relevant och ge ett värde för mottagaren.
  • Om du jobbar i längre processer, där det tar tid innan en affär blir av, kan du samla in information om potentiella kunder i ett tidigt skede. Det kan göras på olika sätt, till exempel genom att ha ett så kallat smart formulär där du, automatiserat, ber personen om olika uppgifter varje gång hen fyller i ett formulär för att ladda ner material. 
  • Med bättre koll på dina leads kan du förse säljorganisationen med såväl fler som kvalitativt bättre leads. Det innebär att säljarna kan fokusera på rätt leads utifrån bättre timing, vilket genererar mer försäljning och bättre ROI.
  • Mätbarheten gör att du hela tiden kan utveckla ert arbete. Du kan följa upp exakt vad som fungerar och vad som kan göras bättre. Det blir också lättare att leverera siffror till ledningsgruppen. Under mötena kan du visa direkt i systemet exakt hur många kalla, ljumna och varma leads ni har.
  • Genom att koppla ihop hela processen med sälj går det att följa ROI och ROMI (Return och Marketing Investment) på ett tydligt och enkelt vis.

Hur jobbar dina kollegor i branschen?

Intresset för Marketing Automation ökar men det är långt ifrån alla branscher som har börjat jobba med det fullt ut. Det finns stora fördelar med att vara först ut, men gräm dig inte om andra redan har kommit längre än vad ni har. Det ger dig istället ett bra underlag för research och för att kunna göra ditt case ännu bättre. Ett bra tips är att finkamma marknaden. Begränsa dig inte till Sverige, det finns mycket kompetens, bra tips och framgångsrika case internationellt. Genom att samla in information och undersöka vad som skulle kunna passa just ditt företag så ökar du förutsättningar för att utveckla en genomtänkt strategi kring din verksamhets digitala framtid.

Nyfiken på mer?

Hör gärna av dig om du har funderingar kring Inbound Marketing-metodiken eller själva tekniken kring Marketing Automation. Vi har samlat på oss mycket erfarenhet som vi gärna delar med oss av. Bland annat i vår gratis guide som du kan ladda hem här nedan. 

Lycka till i ditt fortsatta arbete!

Stratiteq - 9 steg för att lyckas med Inbound Marketing


Related blog posts:

Sales Marketing | 5 minutes to read

Manage your relations with digital events

Is event a way for you and your organization to care for and build your relationship with your customers and potential n...

Sales Marketing | 5 minutes to read

Break the barrier between sales and marketing

For all businesses, marketing is important, more or less crucial. It is through our communication, we want to tell about...

Marketing | 5 minutes to read

Så avgör du om din Inbound Marketing-satsning har lyckats

Med rätt förväntningar kan du avgöra om er Inbound Marketing-satsning har lyckats även i ett tidigt stadium. I den här a...