<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=548425&amp;fmt=gif">

Stratiteqs Blogg

close
Written by Martin Hed
on 9 juli 2019

Även om du har de tekniska förutsättningarna på plats för att börja använda Marketing Automation så kommer det att krävas mycket manuellt arbete innan du kan börja automatisera din marknadsföring. Ofta behövs mer manuellt arbete än många kanske föreställer sig vilket kan tyckas vara något av en paradox. Men om du ska lyckas med Marketing Automation så måste det föregås av ett gediget grundarbete, framför allt med Inbound Marketing.

Stratiteq MA-1

Automatisera rutinuppgifter

Med Marketing Automation kan många rutinuppgifter på marknadsavdelningen automatiseras – utskick av nyhetsbrev, uppdateringar av bloggar och kampanjer på sociala medier. Och med de nya mjukvarusystemen kan den här kommunikationen göras mycket mer personlig och relevant för mottagaren jämfört med tidigare. Men vägen fram till Marketing Automation är kantad av mycket manuellt arbete, framför allt ett grundligt arbete med Inbound Marketing. Följande delmoment kräver ofta mycket mer tid än man tror:

1. Skapa Buyer Personas

Strategin bakom Inbound Marketing går ut på att du inte letar upp kunder utan att kunderna letar upp diggenom att söka på nätet.

För att intressera dina besökare och få dem att bli kunder måste det innehåll du publicerar på er hemsida vara hjälpsamt och ge någon form av värde. Det ska alltså vara utformat så att det uppskattas av de kunder du vill rikta dig till. Du behöver därför skapa så kallade Buyer Personas – väl utarbetade representanter för dina typkunder. Läs gärna mer om Buyer Personas i mitt tidigare inlägg Lägg undan megafonen och skapa Buyer Personas

All form av marknadsföring riktar sig på ett eller annat sätt till riktiga människor och därför behöver dina Buyer Personas också kännas som verkliga personer, med de utmaningar, problem och drömmar som verkliga personer har. 

Buyer Personas som är slarvigt utformade blir lätt karikatyrer som inte motsvaras av någon egentlig kund. 

Då blir det svårt för den som ska utforma innehållet – artikeln, blogginlägget eller filmen – att förstå vem mottagaren egentligen är och skapa värdefull information för denne.

2. Ta fram relevanta nyckelord

Till varje Buyer Persona behöver du sedan koppla specifika nyckelord som de med stor sannolikhet söker på när de letar efter information inom ditt område på nätet. Nyckelorden brukar ändras med tidens gång så det här är ett arbete som du kommer att behöva återkomma till, även efter att du har börjat automatisera era processer.

3. Skapa kvalitativt content för Inbound Marketing

Det som tar mest tid och manuellt arbete i anspråk är utformningen av innehåll som är anpassat efter de Buyer Personas som du har tagit fram. Ibland finns resurserna internt för att skapa content men många gånger kan man behöva ta hjälp av externa skribenter och grafiker för att få ihop content av tillräcklig mängd och av tillräckligt hög kvalité.

Det är content som är motorn i Marketing Automation. Utan bra innehåll får du inte ut någon bra effekt av automatiseringen.

Ytterligare en del som tar tid innan ni kan sätta igång med Marketing Automation är att fundera ut hur köpresan ser ut för varje Buyer Persona och hur ni ska leda vidare era leads i deras köpprocess. När en besökare har läst eller laddat ner ett visst material – vart ska denne ledas därefter? När är den potentielle kunden redo att lämnas över till sälj?

4. Utforma kommunikation och kampanjer

Utöver det krävande arbetet med Buyer Personas och content så finns det andra uppgifter som behöver göras manuellt innan du kan komma igång med Marketing Automation. Det rör till exempel utformningen av e-postutskick.

En enda kampanj kan behöva en stor mängd olika utskick – ett första utskick om kampanjen, en påminnelse till de som inte öppnade det första mailet, en annan påminnelse till de som öppnade mailet men som inte klickade på någon länk, ytterligare ett till de som klickade på en länk och så vidare. Du vill kanske sedan även göra en uppföljning efter kampanjen med utvärderingar och tackmail. Kanske vill du dela upp kampanjen i olika kundsegment och då behöver du anpassa samtliga utskick till de olika segmenten. 

När du väl har gjort det en gång är det i mångt och mycket copy-paste och automatisering för nästa kampanj men den där första gången kräver en hel del manuellt skrivarbete och testning. För att läsa mer om nyttan för dig med Marketing Automation kan vi tipsa om blogginlägget Det här kan Marketing Automation göra för dig

De tekniska verktygen en möjliggörare

Idag finns det fantastiska verktyg i form av mjukvarusystem som möjliggör ett effektivt arbete med både Inbound Marketing och Marketing Automation. Men resultatet blir inte så fantastiskt om det inte har föregåtts av ett gediget grundarbete. Det är först då du kan få den verkliga effekten och nå skalbarheten med din marknadsföring.

 

Mer om Marketing Automation
 

Related blog posts:

Sales Marketing | 3 minutes to read

Manage your relations with digital events

Is event a way for you and your organization to care for and build your relationship with your customers and potential n...

Sales Marketing | 3 minutes to read

Break the barrier between sales and marketing

For all businesses, marketing is important, more or less crucial. It is through our communication, we want to tell about...

Marketing | 3 minutes to read

Så avgör du om din Inbound Marketing-satsning har lyckats

Med rätt förväntningar kan du avgöra om er Inbound Marketing-satsning har lyckats även i ett tidigt stadium. I den här a...