<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=548425&amp;fmt=gif">

Stratiteqs Blogg

close
Av Adam Deltinger
den 3 januari 2019

Artificiell intelligens, AI, kan låta abstrakt och svårt, men ett AI-baserat arbetssätt innebär framför allt att man har tillgång till en slags hjälpreda. AI kan snabba upp sådant som tar tid, hjälpa till med att prioritera arbetsuppgifter och effektivisera försäljningen. Redan idag är AI så pass effektivt att organisationer som inte använder sig av det kan få svårt att stå sig i konkurrensen på sikt.

Stratiteq_De nya möjligheterna AI

Här är några av de nya möjligheterna som ett AI-baserat arbetssätt innebär för säljare och säljchefer:

Hjälpa till med att prioritera

Antag att säljaren kommer till jobbet på morgonen och tänker: ”Vad är viktigt för mig idag? Vad ska jag prioritera nu på morgonen?” Här kan AI hjälpa till med att tala om vilka leads som har kommit in under föregående dag och vilka av dessa som är relevanta. AI kan – baserat på mängder av algoritmer – prioritera leadsen med hjälp av tidigare säljhistorik och trender. Säljaren får därmed tips direkt om vilka leads som har störst chans att generera affärer istället för att själv behöva gå inom alla leads och försöka göra en bedömning.

 

AI kan också användas för att analysera vad som händer i sociala medier eller gå igenom mailen och presentera de kunder där säljaren har störst chans att sälja mer, i form av upselling eller cross selling.

 

AI kommer inte att göra säljjobbet men kan prioritera arbetet så att säljaren inte ringer runt och jagar olönsamma kunder.

Hjälpa till med att hitta relevant information

En AI-assistent kan spara tid genom att söka rätt på information. Istället för att säljaren själv ska söka runt i CRM-systemet och mailen kan säljaren ställa en fråga till en AI-assistent som samlar ihop informationen. Vill du veta mer om hur AI kan bli din bästa säljpolare kan du läsa vårt blogginlägg Hur säljteamet kan öka effektiviteten med intelligenta tasklists.

Effektivisera arbetsuppgifter

AI-assistenten kan även användas för att spara tid på administrativa arbetsuppgifter, till exempel att uppdatera data i CRM-systemet med hjälp av enkla kommandon. Det går snabbare än att själv hålla på och klicka sig fram. Många säljare jobbar ute på fältet och då finns det inte alltid så mycket tid till att gå in i CRM-systemet och registrera kunddata. 

Ge stöd i prissättningen

AI kan hjälpa säljaren att sätta priser, till exempel rabatter till kunder, genom att undersöka hur det har sett ut historiskt och jämföra med liknande kunder. AI-assistenten kan sedan ge tips på hur man ska prissätta, eller vilken rabatt man ska erbjuda för just den kunden, för att tjäna så mycket som möjligt men samtidigt få kunden intresserad.

Påminna om viktiga uppgifter

AI-assistenten kan påminna om viktiga uppgifter, till exempel att ”den här kunden har du inte kontaktat på länge så nu är det dags att göra det igen”. På så sätt hjälper AI-assistenten säljaren att koncentrera sig på det som är viktigast just nu för att behålla kunder och göra fler affärer.

Ge en bättre överblick över försäljningen

AI kan användas av till exempel säljchefen för att få en överblick över hur det ser ut med försäljningen och för att göra prognoser. Kombinerat med business intelligence-verktyg kan AI exempelvis presentera en graf på vilka affärsmöjligheter som är aktuella och hur stor chansen är att stänga dessa affärsmöjligheter.  

”Jag har varit säljare i 30 år så jag vet bättre”

Det finns ofta ett motstånd i organisationen mot ny teknik och nya system. Största motståndet mot AI brukar finnas hos säljare som är vana vid att jobba på sitt eget sätt och vill göra som de alltid har gjort. ”Jag har varit säljare i 30 år så jag vet bättre.” De litar inte riktigt på det här med AI och vill köra sitt eget race – cowboysäljarna som vi har nämnt i en tidigare bloggpost.

Som säljchef kan man inte bara kasta tekniken över säljarna, för då brukar det inte bli bra. Då finns risken att säljarna fortsätter på sitt gamla vanliga vis bakom ryggen på säljchefen. Det är viktigt att få säljarna att förstå möjligheterna med AI och att förklara och utbilda dem i att ”det här är det nya och på sikt kommer det inte att fungera att göra på det gamla sättet. Då kommer vi att förlora affärer”.

Det är också viktigt att visa alla nyttor som säljaren själv får ut med hjälp av AI, framför allt att AI kan hjälpa säljaren att öka försäljningen.

”Varför ska vi köpa ett nytt CRM-system när vi knappt använder det gamla?”

Det är inte bara säljarna som kan vara tveksamma mot AI utan motstånd kan även finnas på annat håll i organisationen. En vanlig inställning är: ”Varför ska vi köpa in ett nytt CRM-system när vi knappt använder det gamla?” Här behöver man förklara att genom att skaffa ett nytt, modernt CRM-system kan organisationen utvecklas på ett helt annat sätt än idag.

Många företag använder fortfarande gamla system och har egna servrar. Det gör att de inte kan tillgodogöra sig alla de möjligheter som kommer med molntjänster, såsom AI och mobila arbetssätt. Det innebär kanske inte att det är ”kört” men i längden kommer det att bli svårt att hänga med i konkurrensen.

 


Relaterade blogginlägg:

Sales Service Modern Workplace | 3 minuter att läsa

Öka försäljningen med Collaborative Sales

Per Malmsten är Business Developer på Stratiteq. Han hjälper företag med rådgivning och implementering av Stratiteqs tjä...

Sales Service Modern Workplace | 3 minuter att läsa

Added value with a connected service

In a competitive market you need to stay on your toes to keep customers happy. It is not enough to sell your product to ...

Sales Service Modern Workplace | 3 minuter att läsa

Så blir ditt CRM din mest värdefulla tillgång

Idag krävs det ett team för att genomföra en försäljning. Sälj, marknad och ekonomi är alla involverade och representera...