<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=548425&amp;fmt=gif">

Stratiteqs Blogg

close
Written by Peter Furby
on 20 mars 2019

När du går från traditionell Lift & Shift till PaaS på Azure kommer du få alla fördelar med molnteknik och en modern DevOps-programvarulivscykel, samtidigt som du skapar en hållbar fördel för ditt företag.

I det här blogginlägget får du ta del av alla fördelar med att migrera applikationer från On-Prem eller IaaS till PaaS och inse varför du ska göra det. Lift & Shift-metoden för att migrera äldre applikationer till en molnmiljö är ett sätt att uppnå fördelar för applikationer som inte ursprungligen är avsedda för molnet. Dessa fördelar inkluderar ökad tillgänglighet, modern teknik, prestanda och totala ägandekostnader.

Stratiteq Lift Shift Beyond 

Molnplattformens verktyg PaaS vs IaaS

Microsoft Azure Cloud-plattformen omfattar Platform as a Service (PaaS) och infrastruktur som en tjänst (IaaS). I IaaS kan du skapa en virtuell server, lagring och nätverksinfrastruktur, vilket ger dig en liknande kontrollnivå över dina molnbaserade tillgångar som du skulle ha haft över hårdvaran i ett lokalt datacenter. PaaS i Azure innebär att du inte behöver tänka på infrastrukturen, utan fokus ligger på funktionalitet. PaaS är en komplett drifts-, utvecklings- och installationsmiljö i molnet, med resurser som gör att du kan leverera avancerade molnbaserade appar och företagsapplikationer.

I likhet med IaaS innehåller PaaS nödvändig infrastruktur som servrar, lagring och nätverk – men fokus ligger på funktionalitet i form av middleware, utvecklingsverktyg, business intelligence-tjänster, databashanteringssystem och mer.

Dessutom omfattar Azure PaaS avancerade tjänster som maskininlärning, analys, IoT, säkerhet och integreringar till populära plattformar som Dynamics 365 och Office 365.

Nya applikationer eller tjänster är inte bundna av äldre infrastrukturer och kan använda en ”cloud first” (molnbyggd) arkitektur – vilket gör att du kan utnyttja funktionerna PaaS från början av designprocessen. Om du byggt upp program eller tjänster för ett lokalt datacenter måste du noggrant planera din migrering till molnet. 

Lift & Shift

Man kan använda sig av ett traditionellt Lift & Shift-tillvägagångssätt för att flytta sina befintliga appar till Azure – man behåller systemens nuvarande funktion med minsta möjliga förändringar. Lift & Shift-modellen innebär att du flyttar dina befintliga applikationer eller tjänster till Azure-baserade virtuella maskiner, IaaS. Detta för att få infrastrukturfördelar och förenklade hanteringsfunktioner i molnet, samtidigt som både migrationskostnaden minimeras och tiden som krävs för att slutföra migreringen är liten.

Komplexa äldre applikationer byggda runt den lokala eller fysiska datacentermodellen är den perfekta matchningen för IaaS på Azure. Du kommer dock inte att dra full nytta av molnplattformar om du inte omstrukturerar din applikation och förändrar hur du utvecklar och levererar programvara för att reagera snabbare på efterfrågan, dina kunder och konkurrensen på marknaden.

Om du inte går mot PaaS, dess funktionalitet och dess verktyg får du inte den stora förbättringen.

Lift, Shift & Beyond

Så, genom att röra dig bort från den traditionella Lift & Shift till PaaS på Azure kommer du att få full nytta av Azures molnlösningar. Detta innefattar ny teknik och en modern DevOps-process som ger dig en hållbar fördel för din verksamhet. Därför har Stratiteq skapat ett erbjudande för Lift, Shift & Beyond som hjälper organisationer att migrera sina affärskritiska applikationer från IaaS till PaaS, eller direkt från On-Premise till PaaS. Om du vill veta mer för att ta reda på om ni är redo att lyfta företagets data upp i molnet rekommenderar jag det här blogginlägget: Lyft er data till molnet - ett litet steg för dig, ett stort steg för företaget.

Det finns ett par kritiska steg att se över innan du kan ta ett beslut om Azure. I de fall där vi på Stratiteq hjälper företag genom processen börjar vi alltid med att analysera dina befintliga applikationer, därefter identifierar vi egenskaperna i ”cloud first” som kommer att skapa stora förbättringar i din lösning, samt föreslår en uppdaterad design och exekveringsplan. Om du är nöjd med planen, realiserar vi hela genomförandet. 

Lycka till med ditt arbete!

Stratiteq Lift Shift Beyond

I det här kundcaset får du läsa om Securitas behov kring sin mobila plattform, hur vi på Stratiteq utvecklade den, lyfte upp den till molnet och skapade en mer kostnadseffektiv, skalbar och – framför allt – en framtidssäkrare plattform.

 

Ladda hem kundcase
 

Related blog posts:

Software Development Business Innovation | 2 minutes to read

Climate Hackathon – a success story

Climate Hackathon was a great success, with a lot of amazing solutions built by hackathon participants. We believe these...

Insights & Analytics Software Development Business Innovation | 2 minutes to read

Edge computing with Azure Percept

We had an opportunity to be among the first in the world to try out Microsoft's new Azure Percept development kit as par...

Insights & Analytics Software Development Business Innovation | 2 minutes to read

Solving customer challenges - Stratiteq's Hackathon 2020

A hackathon is a design sprint-like event, in which developers and others involved in software development collaborate i...