<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=548425&amp;fmt=gif">

Stratiteqs Blogg

close
Av Stefan Hult
den 4 december 2018

Den ensamma, starka säljaren med maskingevärssvada är död. Han blev omsprungen av ett snabbt, välkoordinerat team av säljare med ett gemensamt tankesätt – ”Vi delar all kunskap om kunden med varandra och vinner med kraften från alla anställda” – Leve Säljteamet!

Stratiteq_Cowboysäljaren vs teamet-1

I detta blogginlägg gör jag en generalisering och pratar om en manlig cowboysäljare – det finns så klart lika många kvinnliga cowboysäljare!

Ovan är en beskrivning av vad som händer i bransch efter bransch. Försäljningen blir mer och mer komplex och säljcyklerna kortare och kortare. På sikt kommer vinnarna vara bolag med extremt välkoordinerade team som använder bolagets samlade kunskaper maximalt.

Den ensamma säljarens problem

När vi tänker på nidbilden av en säljare är det alltid en brett leende person som alltid har svar på alla frågor och möter invändningar med orden ”inga problem”. Vi har alla mött dem och har kanske också själva blivit brända av stora löften som inte gått att infria. Skälet till att en ensam säljare ofta måste ta till en vit lögn beror inte på elakhet. Det beror i de allra flesta fall på att säljaren inte har den information och den kunskap som behövs för att kunna ge ett korrekt svar och ett sanningsenligt löfte.

Den snabba teknik- och produktutvecklingen omöjliggör i princip för alla att vara helt uppdaterade på alla nyheter, förändringar och möjligheter. Utvecklingen kräver att alla som på något sätt är delaktiga i vad företaget levererar till sina kunder måste kunna samarbeta och ta del av varandras kompetens för att driva försäljningen.

 

Guide Collaborative Sales

Alla är säljare – men har de verktygen?

I många ledningsgrupper pratar man om att alla bolagets anställda är säljare. Ett påstående som stämmer väl eftersom i princip allt som görs i organisationen syftar till att ha nöjda kunder. Både helt nya kunder men kanske framförallt de befintliga kunderna som man vill behålla och vidareutveckla.

Problemet är att ”alla” i de flesta fall inte har möjlighet att återkoppla synpunkter eller förbättringsförslag från kunder tillbaka till kundansvarig. Man arbetar på ”fel avdelning” eller ”har inte åtkomst till det systemet”. Det mest grundläggande problemet är dock att den enskilde inte fått reda på att det är viktigt att förmedla kundens upplevelse för att förbättra möjligheterna till nya affärer.Det här är inte lätt, vi vet. Därför har vi tagit fram en miniguide med 5 steg för att öka samarbetet och vinna affärer.

Att bygga ett starkt team

Det finns två klassiska metoder som tas till när man vill att alla i säljteamet ska arbeta närmare varandra och bli mer effektiva i sin försäljning:

  1. ”Vi skapar en gemensam mapp på servern”
  2. ”Vi mailar varandra när något relevant händer på kunden för att hålla oss uppdaterade”

Båda dessa metoder är av typen ”quick fix”. Man vill göra något snabbt och enkelt som eventuellt ger en effekt på försäljningen. Det övergripande problemet är tyvärr fortfarande kvar – Varför ska jag dela med mig av min kunskap? What´s in it for me?

Det är nu det hettar till om man vill bygga ett sammansvetsat säljteam. Cowboysäljaren måste stiga av sin häst och bli en riktig medlem i teamet. Så här lockar vi honom ur sadeln:

  • Övertyga säljaren om att den egna försäljningen kommer att öka – Det här är ett extremt viktigt steg för att få till en förändring.
  • Enas om en gemensam enkel process – Om det direkt införs en komplicerad säljprocess med mycket krav på rapportering kommer säljarens känsla vara att hen blir ”bevakad” och inte får något tillbaka för sin insats.
  • Identifiera de personer som kan påverka framdriften i säljarbetet – Andra säljkollegor men även andra nyckelpersoner som produktexperter, supportansvariga och andra som är viktiga för kunden.
  • Börja använda någon form av stödsystem som alla (inte bara säljarna) kan nå och uppdatera.
  • Gör en enkel uppföljning med fokus på att premiera de fall där flera hjälps åt och samarbetar kring kunden.

Så skapas långvarig förändring

När en förändring ska genomföras är det nästan alltid de inblandade människorna som är det största hindret. Inte för att de motsätter sig förändringen utan snarare för att man spontant inte förstår varför det egna arbetssättet behöver förändras.

Sedan urminnes tider har människan velat undvika förändring helt enkelt därför att det har underlättat överlevnad. De som var äventyrliga och provade nya saker överlevde inte lika ofta som de som stannade hemma i grottan. Vi måste alltså utmana grottmänniskan och dess beteende och det tar tid! För att bygga ett starkt säljteam krävs tålamod och delaktighet från alla parter. Cowboysäljaren var säkert äventyrlig men han sköt oftast från höften och träffade väldigt sällan målet.

Jag och min kollega Adam Deltinger beskriver i ett antal bloggposter hur man handgripligen påbörjar en långsiktig förändring och bygger ett sammansvetsat säljteam. Vi delar med oss av korta guider, erfarenheter kring vad som fungerat för andra och ger tips och idéer kring vilken typ av systemstöd som finns och som går att införa i ett antal väldefinierade steg. För mer information är du välkommen att ladda hem vår gratis guide med kunskap om hur de organisationer som lyckas få full utväxling av kunskapen hos alla sina medarbetare är vinnarna. Häri hittar du 5 konkreta steg för ökad samverkan för att vinna affärer. 

Ladda hem


Relaterade blogginlägg:

Sales Marketing | 3 minuter att läsa

Break the barrier between sales and marketing

For all businesses, marketing is important, more or less crucial. It is through our communication, we want to tell about...

Sales Service | 3 minuter att läsa

Save time and money with your office in your pocket

The service technicians at a southern Sweden service provider no longer need to keep track of loose notes and bundles of...

Sales Service | 3 minuter att läsa

Customer data is essential to meet service trends

Changing people’s ways of working is difficult because they are always tempted to fall back on what is known and comfort...