<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=548425&amp;fmt=gif">

Stratiteqbloggen

close

Stratiteq

27 november 2018
Sales | 4 minuter att läsa

Mina erfarenheter inom internationell försäljning

Behandla inte alla marknader lika. Var synlig och tillgänglig för dina...