<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=548425&amp;fmt=gif">

the blog.

Welcome to Stratiteq's blog. Here you will find worth reading articles written by our technology and strategy craftspeople. Competence, business focus and passion are the guiding principles in everything we do.

close

Stratiteq

24 mars 2020
Sales Service Modern Workplace | 7 minuter att läsa

Öka försäljningen med Collaborative Sales

Per Malmsten är Business Developer på Stratiteq. Han hjälper företag m...

27 november 2018
Sales | 4 minuter att läsa

Mina erfarenheter inom internationell försäljning

Behandla inte alla marknader lika. Var synlig och tillgänglig för dina...