<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=548425&amp;fmt=gif">

Stratiteqbloggen

close

Per Malmsten

4 september 2018
Sales | 2 minuter att läsa

Nycklar för framgångsrik kontohantering i internationella säljorganisationer

Internationella säljorganisationer brukar karaktäriseras av en betydli...

28 augusti 2018
Sales | 2 minuter att läsa

Så bygger du en vinnande säljkultur i en global organisation

Otydlighet om vad som styrs på global nivå och vad som styrs lokalt, o...

14 augusti 2018
Sales | 2 minuter att läsa

Nya säljprocesser för den globala säljorganisationen

Digitaliseringen har lett till att företag allt oftare möter sina kund...

7 augusti 2018
Sales | 2 minuter att läsa

7 vanliga misstag inom Global Sales Account Management

En stor utmaning inom försäljning är att utveckla en tydlig strategi o...