<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=548425&amp;fmt=gif">

the blog.

Welcome to Stratiteq's blog. Here you will find worth reading articles written by our technology and strategy craftspeople. Competence, business focus and passion are the guiding principles in everything we do.

close

Per Malmsten

13 maj 2019
Sales | 2 minuter att läsa

Missar ni affärer på grund av stök i CRM-systemet?

Så snart flera personer jobbar i samma system blir det snabbt stökigt....

19 november 2018
Sales | 3 minuter att läsa

Smartare account management med fokuserade globala säljteam

Internkonkurrens, konflikter, missförstånd och spretigt kundbemötande....

14 november 2018
Sales | 3 minuter att läsa

Framgångsrik pipeline management för en global säljorganisation

Pipeline management blir ofta komplicerat i en global säljorganisation...

1 november 2018
Sales | 3 minuter att läsa

Transparent säljkultur allt vanligare i internationella säljorganisationer

Säljkulturen i många internationella säljorganisationer har blivit all...

18 oktober 2018
Sales | 2 minuter att läsa

Opportunity management i en global säljorganisation

Opportunity management är mer komplicerat för en global säljorganisati...

11 oktober 2018
Sales | 3 minuter att läsa

Hur hanterar vi konkurrerande interna säljorganisationer?

Intern konkurrens är ett vanligt problem i globala säljorganisationer....

20 september 2018
Sales | 3 minuter att läsa

5 trender inom Global Sales Account Management

För många företag har en allt större del av affären blivit digital. De...

6 september 2018
Sales | 2 minuter att läsa

4 strategier för implementering av ett CRM-system i en global säljorganisation

Att implementera ett nytt CRM-system i en global säljorganisation är i...