<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=548425&amp;fmt=gif">

Stratiteqbloggen

close

Per Malmsten

13 maj 2019
Sales | 2 minuter att läsa

Missar ni affärer på grund av stök i CRM-systemet?

Så snart flera personer jobbar i samma system blir det snabbt stökigt....

19 november 2018
Sales | 3 minuter att läsa

Smartare account management med fokuserade globala säljteam

Internkonkurrens, konflikter, missförstånd och spretigt kundbemötande....

14 november 2018
Sales | 3 minuter att läsa

Framgångsrik pipeline management för en global säljorganisation

Pipeline management blir ofta komplicerat i en global säljorganisation...

1 november 2018
Sales | 3 minuter att läsa

Transparent säljkultur allt vanligare i internationella säljorganisationer

Säljkulturen i många internationella säljorganisationer har blivit all...

18 oktober 2018
Sales | 2 minuter att läsa

Opportunity management i en global säljorganisation

Opportunity management är mer komplicerat för en global säljorganisati...

11 oktober 2018
Sales | 3 minuter att läsa

Hur hanterar vi konkurrerande interna säljorganisationer?

Intern konkurrens är ett vanligt problem i globala säljorganisationer....

20 september 2018
Sales | 3 minuter att läsa

5 trender inom Global Sales Account Management

För många företag har en allt större del av affären blivit digital. De...

6 september 2018
Sales | 2 minuter att läsa

4 strategier för implementering av ett CRM-system i en global säljorganisation

Att implementera ett nytt CRM-system i en global säljorganisation är i...