<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=548425&amp;fmt=gif">

Stratiteqbloggen

close

Magnus Särnevång

7 april 2019
Marketing | 6 minuter att läsa

Så rustar du ditt team för Marketing Automation

Som nyfiken marknadsförare vet du förmodligen redan att Marketing Auto...

12 december 2018
Sales | 3 minuter att läsa

Rapportera försäljningen till ledningen är enkelt - eller?

Ja, det är ju frågan. Är det verkligen enkelt för säljarna att rapport...

20 november 2018
Sales | 2 minuter att läsa

Så får du tillförlitligt innehåll i din rapporteringsmall

Som global säljchef är det nödvändigt att ha insyn i försäljningen på ...

6 november 2018
Sales | 2 minuter att läsa

Så kan du styra säljprocesser på flera lokala marknader

Att styra säljprocesser på flera lokala marknader är inte det lättaste...

23 oktober 2018
Sales | 3 minuter att läsa

Så övertygar du alla intressenter för ett globalt CRM-system

Som global säljchef är det normalt ganska enkelt att se fördelarna med...