<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=548425&amp;fmt=gif">

the blog.

Welcome to Stratiteq's blog. Here you will find worth reading articles written by our technology and strategy craftspeople. Competence, business focus and passion are the guiding principles in everything we do.

close

Magnus Särnevång

19 oktober 2020

Talk to me, data

I see the data. Well, I don’t really see the data. I see the data comp...

7 april 2019
Marketing | 6 minutes to read

Så rustar du ditt team för Marketing Automation

Som nyfiken marknadsförare vet du förmodligen redan att Marketing Auto...

12 december 2018
Sales | 3 minutes to read

Rapportera försäljningen till ledningen är enkelt - eller?

Ja, det är ju frågan. Är det verkligen enkelt för säljarna att rapport...

20 november 2018
Sales | 2 minutes to read

Så får du tillförlitligt innehåll i din rapporteringsmall

Som global säljchef är det nödvändigt att ha insyn i försäljningen på ...

6 november 2018
Sales | 2 minutes to read

Så kan du styra säljprocesser på flera lokala marknader

Att styra säljprocesser på flera lokala marknader är inte det lättaste...

23 oktober 2018
Sales | 3 minutes to read

Så övertygar du alla intressenter för ett globalt CRM-system

Som global säljchef är det normalt ganska enkelt att se fördelarna med...