<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=548425&amp;fmt=gif">

Stratiteqbloggen

close

Elin Brink

24 juni 2019
Marketing | 2 minuter att läsa

Effektivare Inbound Marketing med Smarketing

Det har alltid behövts ett bra samarbete mellan marknads- och säljavde...

4 oktober 2018
Sales | 3 minuter att läsa

Lead management för den globala säljorganisationen

Den ökade tillgången på information har lett till förändrade köpbeteen...

6 september 2018
Sales | 2 minuter att läsa

4 strategier för implementering av ett CRM-system i en global säljorganisation

Att implementera ett nytt CRM-system i en global säljorganisation är i...

31 augusti 2018
Sales | 3 minuter att läsa

Därför vågar ingen mäta effekten av CRM-projektet

Många IT-projekt misslyckas och investeringar i system för CRM är inge...

14 augusti 2018
Sales | 2 minuter att läsa

Nya säljprocesser för den globala säljorganisationen

Digitaliseringen har lett till att företag allt oftare möter sina kund...