<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=548425&amp;fmt=gif">

Stratiteqbloggen

close

Adam Deltinger

3 januari 2019
Sales | 3 minuter att läsa

De nya möjligheterna med ett modernt AI-baserat arbetssätt

Artificiell intelligens, AI, kan låta abstrakt och svårt, men ett AI-b...

29 december 2018
Sales | 3 minuter att läsa

Går företagets värde hem klockan 17?

Ofta säger tjänsteföretag att värdet sitter i huvudet hos deras anstäl...

28 december 2018
Sales | 3 minuter att läsa

Hur säljteamet kan öka effektiviteten med intelligenta tasklists

Artificiell Intelligens kan på många vis användas för att förenkla och...

20 december 2018
Sales | 3 minuter att läsa

Kommer AI ersätta säljarrollen?

Man har hört det viskas lite överallt. Rädslan att datorer, robotar oc...