<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=548425&amp;fmt=gif">

Stratiteqs Blogg

close
Written by Stefan Hult
on 15 augusti 2019

I det här blogginlägget kommer jag berätta om hur ni kan öka säljkraften i organisationen utan att anställa fler säljare och hur ni kan få fram ert budskap till kunder utan att det uppfattas som att ni "kränger". Hemligheten? Den kommer här nedan men den största pusselbiten är att lyckas engagera era Firstline Worker-medarbetare i kunddialoger utan att de ska känna sig som säljare.

Stratiteq Collab Sales Booster

Produkten

Organisationer har en inneboende kraft som ibland inte lyckas frigöras eftersom stela processer, dåligt fungerande datorprogram och en allmän ovilja till förändring motverkar alla försök att lyfta anställda till högre höjder. 

Möt Collab Sales Booster 3000®! En jetpack för alla anställda som med automatik ökar allas delaktighet i kunddialogen, snabbt navigerar till rätt information och gör det mycket enklare att genomföra strukturerade kundmöten. 

Tänk om det vore så här enkelt! 

Bara köpa en ny cool produkt med nära-superhjälteförmågor och se försäljningen skjuta i höjden. Enkelt kunna få tillgång till förmågor som: 

  • Ökat säljsamarbete i hela organisationen 
  • Enkelt kunna dokument oberoende var de lagrats 
  • Ökat antal kundmöten 
  • Bättre överblick över säljpipe och lätt att följa upp 
  • Alla anställda med kunddialog delaktiga i säljprocessen 

Lösningen

Lösningen är tyvärr inte en ryggsäck med jetmotor men den finns faktiskt i verkligheten. Vi kallar den Collaborative Sales som är en införandemetod som använder den kombinerade kraften av Microsoft Dynamics 365 Sales & Service och Microsoft Teams. Men framförallt aktiveras en av era mest dolda resurser – Den personal som under lång tid arbetat nära era kunder med att leverera era tjänster och produkter.

Vi kallar dem Firstline Workers och de finns ofta inom service, support eller liknande funktioner. Det är en grupp som historiskt varit helt frikopplad från säljprocessen.

"Vi har redan ett CRM-system"

Vår erfarenhet är att många kunder redan har ett CRM-system. Det används normalt enbart inom säljorganisationen och det är svårt att få säljarna att underhålla systemet. Även när informationen i CRM-systemet underhålls, visar det bara en del av den kunskap om kunden som finns i den egna organisationen. Andra personer utan åtkomst till CRM-systemet sitter på mer kunskap som tyvärr inte når säljarna. 

Arbetsmetoden och förhållningssättet till CRM måste förbättras – Oberoende av system. 

"Jag är inte säljare"

Att försöka övertyga en supportansvarig att de är en del av säljteamet är sällan framgångsrikt. Jag har en annan relation med kunden och vill inte ägna mig åt försäljning. Det är precis det här mind-setet vi vill åt! Vi vill att kunden ska kunna lätta sitt hjärta till en person inom vår organisation utan att vara orolig för att drabbas av en säljpitch. 

Kunskapen om kundens verkliga behov och drivkrafter är guld för den försäljningsansvariga! Det gör det enkelt att anpassa erbjudande och retorik för att matcha det faktiska behovet. Nyckeln är att ge alla möjligheten att dela med sig av sin kunskap om kunden.  

Så här får vi det att hända

Stratiteqs approach är att arbetsmetod, teknik och delaktighet att fungera. Fattas någon del kommer lösningen aldrig lyfta - Inte ens med en Collab Sales Booster 3000®! 

  • Tillsammans går vi igenom hur ni arbetar med försäljning idag och inspirerar er med nya tekniska förmågor och utmanar era nuvarande arbetsmetoder 
  • Vi säkerställer den tekniska plattformen och aktiverar kopplingen mellan Dynamics 365 Sales & Service och Microsoft Teams 
  • Vi hjälper er att engagera era Firstline Workers och göra dem delaktiga i säljprocessen 
Inspiration och utmaning av arbetsmetoder 

En lyckat genomförande kräver engagemang från deltagarna och en samsyn kring det gemensamma målet. Vi tar avstamp i en gemensam workshop där deltagarna får inblick i hur ett modernt samarbetskopplat CRM-system fungerar – I datorn, mobilen eller via en tablet, även off-line. Därefter diskuterar vi er övergripande strategi och hur den kopplar till er nuvarande säljprocess. 

Vi adderar Firstline Worker perspektivet och utmanar era nuvarande arbetsmetoder genom att visa exempel där Firstline Workers spelar en mer aktiv roll i arbetet med en affär. Vi sammanfattar och enas om en gemensam plan framåt. 

Säkerställa tekniken 

Stratiteq gör en nulägesanalys av kundens tekniksituation och därefter görs en rekommendation lämpligaste väg till rätt teknisk plattform. Omfattning och komplexitet beroreventuell nuvarande plattform och infrastruktur. 

När arbetsprocesserna är justerade uppdateras eller förnyas verktygen så att de möter verksamhetens behov. 

Skapa engagemang för Firstline Workers och säljteamet 

För att skapa engagemang och delaktighet hos alla medarbetare måste nyckelspelare hos kunden involveras. De är dessa formella eller informella ledare som skapar trovärdighet att den nya satsningen faktiskt fungerar och är förankrad i verksamheten. 

Tidigt i processen identifieras dessa Influencers – både inom säljorganisationen och i funktioner med många Firstline Worker-medarbetare.

Denna kärntrupp får en central roll i arbetet med att förädla säljprocessen och relaterade processer. Alla får extra utbildning i verktygen för att få en bättre förståelse för förmågorna och hur de kan användas på bästa sätt inom organisationen. 

Resultatet

Trots att vi inte levererar Collab Sales Booster 3000® till era anställda kommer vi att boosta ert säljarbete. Ett lyckat resultat beror oerhört mycket hur villiga era anställda är till att förändra sin inställning och attityd till försäljning. Företagskultur och engagemang från ledningen är centralt i denna förändring. 

I nästa bloggpost i serien kommer vi mer i detalj beskriva hur viktigt det är att förändra inställning och attityd. En grundförutsättning är en kompetent teknisk plattform men medarbetarna måste själva förstå och känna hur de kan bidra till en gemensam försäljning utan begränsningar. 

Som Buzz Lightyear med inbyggd jetpack säger: ”Till oändligheten, och vidare”! 

 

Vill du ha fler nycklar till hur ni öppnar dörrar med den här typ av samarbete rekommenderar vi att du kikar på webinariet som jag höll tillsammans med plattformsspecialisten Hampus Hellström. Under 30 minuter berättar vi om våra erfarenheter från verkligheten med steg till hur även ni kan boosta er verksamhets försäljning. Ladda hem och kika på webinariet här.

Se webinar

Related blog posts:

Sales Insights & Analytics Business Innovation Service | 16 minutes to read

Is your sales driven by data - or gut feeling?

This year has not been an ordinary year. We have seen world events that changed the daily work for many people. These ev...

Sales Marketing | 16 minutes to read

Manage your relations with digital events

Is event a way for you and your organization to care for and build your relationship with your customers and potential n...

Sales Service | 16 minutes to read

Five ways to invest in your service delivery

You might hear talk about “maximising your service delivery”, but what does it mean? Is maximising getting the most of e...