<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=548425&amp;fmt=gif">

Stratiteqs Blogg

close
Written by Stefan Hult
on 5 februari 2020

Artificiell intelligence, AI, är mer än bara ett buzzwordEtt AI-baserat arbetssätt innebär att du får handgriplig hjälp i ditt säljarbeteAI-funktioner kan hjälpa till att prioritera arbetsuppgifter, förbättra analysmöjligheter och bidra till att skapa en mer engagerande säljkultur.  

Den artificiella intelligensen förbättras löpande genom att analysera mönster i din data och användarbeteende. För att AI-tekniken ska ha möjlighet att ge rätt förslag på nästa lämpliga aktivitet, måste den först lära sig hur användarna normalt arbetar. En förutsättning för ett framgångsrikt säljarbete är att det finns en etablerad säljprocess som alla följer. Man kan säga att den utgör ryggraden i ditt CRM-system. En bra säljprocess förbättrar även hur väl AI-stödet fungerar. I de olika stegen i din säljprocess bestämmer du vilket agerande som krävs; till exempel när kunden ska kontaktas och när denna ska få viss information. Ett väl använt och kontinuerligt uppdaterat CRM-system lär snabbt upp en smart hjälpreda som kan öka effektiviteten för säljarna och bidrar till att fördjupa relationen med kunden. Det finns flera konkreta sätt som AI kan hjälpa er i säljarbetet: 

Hjälp att prioritera

En säljares vardag är oftast hektisk och det kan vara svårt att alltid prioritera rätt saker när det finns mycket som kräver uppmärksamhet. Funktionaliteten i ett AI-stöd innebär att det kan flagga upp vad säljaren bör arbeta med härnäst utifrån den senaste tidens aktiviteter. Mejlade en kund förra veckan är den relationen hetare än den med en kund som varit tyst en månad. Finns det en pågående affär där ansvarig säljare inte har pratat med kunden på tre veckor,  kan AI:n både påminna och rekommendera vad för slags kontakt som ska tas. AI hjälper säljorganisationen se vad som är mest relevant i kundarbetet just då.  cta-platta-collaborate-sales-providence-blue

Säkerställa att säljarna gör rätt saker

För dig som säljchef är artificiell intelligens en hjälp för att säkerställa att säljarna gör rätt saker utifrån de processer organisationen har kommit överens om. AI-verktyget kan rekommendera att den säljansvariga ska ringa eller skicka ett mejl till kunden efter att hon eller han interagerat på ett visst sätt. Den enskilda säljaren får stöd i sitt beslutsfattande med datadrivna förslag från AI-funktionen vilket gör det lättare att stänga affären. Samtidigt hjälper det din organisation att få en kontinuitet i hur ni jobbar och i och med det blir det lättare att utvärdera effektiviteten i era arbetsprocesser. Stänger ni maximalt med affärer och vårdas kundrelationen på bästa sätt så som ni jobbar idag 

Förmåga att bevaka aktiviteten

AI hjälper dig att enkelt analysera vilka kunder som har kommunicerats med, vilka dina säljare har träffat och till och med vilka kunddialoger som närmar sig avslut. Det gör den genom att se hur aktiv dialogen är i form av inkommande och utgående kommunikation och anteckningar. Från analys av rösttonen i inspelade samtal och hur mycket olika typer av ord används kan AI dessutom indikera hur god möjligheten till att stänga affären är. System går att löpande optimera eftersom du får ett kvitto på vilken process och säljmetodik som leder till ökad försäljning. 

Prediktiv analys

Om AI får hjälpa dina säljare med prioritering och uppgifter i sitt dagliga arbete, kan det i kombination med machine learning skapa mer realistiska prognoser för budget- och verksamhetsplaneringenDet kan handla om att dra insiktsfulla slutsatser som till exempel att Vi har bedrivit vår försäljning  det här sättet under året med följande resultat.  Då bör vår försäljning under de kommande sex månaderna se ut ungefär så här”. Du kommer få stöd att göra dina analyser och med större säkerhet kunna svara på hur försäljningen kan tänkas se ut i nästa kvartal och kvartalet efter detAI leder till smarta datadrivna beslut.  

Effektiv AI med integrerat CRM

För att du och säljorganisationen ska få ut så mycket som möjligt av en AI-satsning krävs som sagt att CRM-systemeanvänds aktivt och att alla löpande matar in de uppgifter man samlar om kunden. Ditt CRM är kanske redan ihopkopplat med andra system i verksamheten och alla medarbetare bidrar med information så att ni får en helhetsbild av kundenDet blir också viktigt att tänka på hur både den enskilda säljaren och säljorganisationen kan samarbeta med andra i olika forum, så att du kan säkerställa att du får reda på vad som händer med kunden eller branschen. AI ger dig chansen att utveckla en säljkultur baserad på att man delar med sig av information för att skapa riktigt bra kundrelationer. Och i och med det  ännu bättre resultat.   

Nästa steg

Vi på Stratiteq använder en införandemetod som vi kallar Collaborative Sales. Collaborative Sales handlar om att få medarbetarna att använda system på rätt sätt och även att se nyttan av det i sitt dagliga arbete. Med kombinationen Microsoft Dynamics 365 och Microsoft Teams har du möjlighet att lägga till AI-komponenten och börja arbeta mer effektivt och datadrivet. Kontakta oss gärna idag för att få höra mer om hur vi kan hjälpa dig.  

Som säljchef behöver du arbeta aktivt för att skapa en kultur där alla samarbetar och hjälper varandra. En smidig och gränslös systemlösning är ett bra stöd i det arbetet. Det vi kallar för Collaborative Sales handlar om att ta till vara på data och insikter från alla medarbetare för att kontinuerligt förbättra säljmetodiken, men även att utveckla själva erbjudandet. Du kan effektivisera delningen av kundinformation och förbättra samarbetet i organisationen med ökad försäljning som mål. Ladda hem vår guide och läs mer om hur du går tillväga. 


Related blog posts:

Sales Insights & Analytics Business Innovation Service | 39 minutes to read

Is your sales driven by data - or gut feeling?

This year has not been an ordinary year. We have seen world events that changed the daily work for many people. These ev...

Sales Marketing | 39 minutes to read

Manage your relations with digital events

Is event a way for you and your organization to care for and build your relationship with your customers and potential n...

Sales Service | 39 minutes to read

Five ways to invest in your service delivery

You might hear talk about “maximising your service delivery”, but what does it mean? Is maximising getting the most of e...